FR | DE | EN | ES

 

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

 

 

U bent hier: Thuispagina Ř Wetgeving Ř Honoraria

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Specifiek over psychologen

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Over geneeskunde en paramedische beroepen met implicaties voor psychologen

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Informatiebronnen inzake wetgeving

 

 

 

 

 

Wettelijk vastgelegde honoraria *

Inhoud:

- Strafrechtelijk onderzoek

- Geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag, de werkloos­heids­verzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Geschillen met de werkloosheidsverzekering

 

 

 

 

Tussenkomsten van psychologen in het kader van strafrechtelijk onderzoek

 

afkondiging

publicatie

 

 

08-11-1994

26-11-1994

MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1980 tot vasstelling van het normaal bedrag van de honoraria der personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep

 

16-11-1994

26-11-1994

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 december 1950

 

 

24-12-1998

 

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 1999

 

11-06-1999

 

26-06-1999

Ministerieel besluit tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria der personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep. (Vernietigd bij arrest nr. 110.675 van 25 september 2002, B.S. 20-11-2002, p. 51872)

 

 

29-12-1999

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2000

 

 

16-12-2000

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2001

 

 

15-12-2001

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2002

 

18-09-2002

 

28-09-2002

MINISTERIEEL BESLUIT tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria van de personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep

 

 

21-12-2002

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2003

 

 

22-12-2003

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2004

 

 

23-12-2004

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2005

 

 

22-12-2005

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2006

 

 

22-12-2006

Vernietiging door de Raad van state van het ministerieel besluit van 18 september 2002

 

27-12-2006

28-12-2006

 

Programmawet met bepalingen inzake gerechtskosten

 

27-04-2007

25-05-2007

 

KONINKLIJK BESLUIT houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken  - tabel met de honoraria  - selectie voor psychologen

 

 

27-12-2007

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2008 - Volledige tabelselectie voor psychologen

 

 

12-01-2009

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2009 – Volledige tabelselectie voor psychologen

 

 

02-02-2010

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2010 - De tarieven voor 2010 zijn deze van 2009

 

 

12-01-2011

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2011 – Volledige tabel

Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. (Dit bericht wordt vernietigd door het bericht verschenen in het B.St. 19-01-2011, Ed. 2, p. 6255)

 

 

19-01-2011

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie - Annulatie
Dit bericht vernietigt datgene verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2011

 

 

16-02-2011

Omzendbrief 131bis (ns) betreffend gerechtskosten in strafzaken. Update. – Volledige tabelselectie voor psychologen

 

19-01-2012

27-01-2012

Omzendbrief 131ter (ns) betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage

Volledige tabelselectie voor psychologen

 

31-01-2013

01-03-2013

Omzendbrief 131quater (ns) betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage Volledige tabel

 

 

10-02-2014

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2014

De tarieven voor 2014 zijn deze van 2013

 

 

27-01-2015

 

Gerechtskosten in strafzaken Indexatie. - Tarief 2015
De tarieven voor 2015 zijn deze van 2013 en 2014

 

 

15-02-2016

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016
De tarieven voor 2016 worden behouden op deze van 2013

 

menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenkomsten van psychologen in het kader van deskundig onderzoek bij geschillen betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten, kinderbijslag voor werknemers en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

afkondiging

publicatie

 

 

12-01-1993

23-01-1993

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten  [opgeheven]

 

21-11-1994

13-12-1994

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers  [opgeheven]

 

25-06-1997

 

24-07-1997

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen     [opgeheven]

 

 

31-12-1997

KONINKLIJK BESLUIT van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en koninklijk besluit van 21 november 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers. - Indexatie van de bedragen op 1 januari 1998

 

 

08-05-1998

 

KONINKLIJK BESLUIT van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Indexatie van de bedragen op 1 januari 1998

 

 

03-03-1999

 

KONINKLIJK BESLUIT van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betrefffende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Indexatie van de bedragen op 1 januari 1999

 

 

03-02-2000

KONINKLIJK BESLUIT van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2000

 

 

10-04-2001

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewe­zen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betref­fende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2001

 

 

31-05-2002

Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskun­digen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 novem­ber 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor medische deskundigen aangewezen inzake geschil­len betreffende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de ere­lonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2002.

 

 

07-03-2003

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
Bericht. Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Indexatie van de bedragen op 1 januari 2003

 

14-11-2003

28-11-2003

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

 

 

07-04-2004

14 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2004

 

 

31-01-2005

Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3) - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2005

 

 

24-03-2005

Indexatie van de bedragen op 1 januari 2005 - Erratum

 

 

26-01-2006

14 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3) - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2006.

 

 

07-02-2007

BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheids­verzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ( Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2007

 

 

12-06-2008

BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheids­verzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2008

 

 

17-03-2009

BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheids­verzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2009.

 

 

21-01-2010

BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2010

 

 

20-12-2010

BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2011

 

 

09-12-2011

OFFICIEEL BERICHT - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2012.

 

 

10-12-2012

BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2013

 

 

04-12-2013

BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2014

 

08-11-2013

09-12-2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied

 

 

15-12-2014

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

 

23.12.2015

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2016

 

 

16.12.2016

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2017.

 

menu

 

 

 

 

 

 

Tussenkomsten van psychologen in het kader van deskundig onderzoek bij geschillen met de werkloosheidsverzekering

 

afkondiging

publicatie

 

 

11-04-1999

22-04-1999

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de medische deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de betwistingen in verband met de werkloosheidsverzekering   [opgeheven]

 

 

 

Vanaf 2004 zijn de honoraria dezelfde als in vorige rubriek.

 

menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Raadpleeg het KlinPsy-dossier Terugbetaling voor de terugbetalingsregeling door de mutualiteiten.

  Raadpleeg het KlinPsy-dossier BTW voor de problematiek van BTW-plichtigheid van psychologen.

 

 

 

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiële site. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen.
Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie.

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

 

16.12.2016