FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Thuispagina Ø Wetgeving Ø Informatiebronnen inzake wetgeving

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Specifiek over psychologen

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Geneeskunde en paramedische beroepen

Wettelijk vastgelegde honoraria

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

 

Informatiebronnen inzake wetgeving

Inhoud:

- Europese wetgeving

- Belgische wetgeving

- Wetgeving in de buurlanden

- Databanken en encyclopedieën

 

Europese wetgeving

 

Geldende wetgeving

EurLex

European Commission: Professional qualifications . Database of regulated professions

 

 

Wetgeving in voorbereiding

Repertorium op de EU-wetgeving in voorbereiding

Legislative Observatory van het Europees Parlement

Register van de Raad van de Europese Unie

PreLex

 

menu

 

Belgische wetgeving

 

Geldende wetgeving

Belgisch Staatsblad

Juridat . Justel (geconsolideerde wetgeving)

Raad van State . RefLex

Belgielex (Kruispuntbank van de Belgische wetgeving, ook deze van de gewesten en gemeenschappen)

Vlaamse Codex

Wallex

Gallilex

Raadpleeg ook de Federale Overheidsdiensten en de Vlaamse Agentschappen voor specifieke regelgeving

De Federale portaalsite

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid . Juriwel, de Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsregelgeving

Edulex voor wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaamse Onderwijs

Communauté française de Belgique: Direction générale de la Santé . Communauté française de Belgique: Direction générale de l'aide a la jeunesse

Communauté française de Belgique: Enseignement

 

 

Wetgeving in voorbereiding

Belgielex

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Senaat

Vlaams Parlement

Parlement de la communauté française de Belgique

 

menu

 

Wetgeving in de buurlanden

 

Nederland

Juridisch Startpunt Nederlands Recht

 

 

Frankrijk

SOS-Net Droit de la Santé

 

menu

 

Databanken en encyclopedieën

 

Rechtenverkenner

Recht voor iedereen – F. Schram

Matthias E. Stormes rechtsbladen

Bibliotheek Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U.Leuven

Juriport

Droit Belge Net

Lycaeus Juridisch Woordenboek

 

menu

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiële site. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen. Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste
informatie.

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

30.01.2011

 

 

website stat