FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

PatiŽnteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Thuispagina ō Wetgeving ō Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Wetgeving specifiek over psychologen

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Geneeskunde en paramedische beroepen

Wettelijk vastgelegde honoraria

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

Informatiebronnen inzake wetgeving

 

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen (waarin psychologen vermeld worden)

Inhoud:

- Behandelingen door klinisch psychologen

- Chronisch Vermoeidheidssyndroom

- Draagmoederschap

- Fibromyalgie

- Perinatale rouw

 

Behandelingen door klinisch psychologen

nummer

indieningsdatum

54K1417

22.10.2015

Voorstel van resolutie over de behandelingen door klinisch psychologen en het aanpassen van de vergoedingsvoorwaarden voor antidepressiva

menu

 

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

nummer

indieningsdatum

54K0053

10.07.2014

Voorstel van resolutie ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom

menu

 

Draagmoederschap

nummer

indieningsdatum

54K0425

07.10.2014

Wetsvoorstel houdende organisatie van centra voor draagmoederschap

menu

 

Fibromyalgie

nummer

indieningsdatum

54K0447

20.10.2014

Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van fibromyalgie

menu

 

Perinatale rouw

nummer

indieningsdatum

54K1674

23.2.2016

Voorstel van resolutie over een betere begeleiding bij perinatale rouw

menu

 

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiŽle webstek. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen.
Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste
informatie.

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

11.11.2016

 

 

website stat