FR | DE | EN | ES

 

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

 

 

U bent hier: Thuispagina Ř Wetgeving Ř Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Wetgeving specifiek over psychologen

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Geneeskunde en paramedische beroepen

Wettelijk vastgelegde honoraria

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

Informatiebronnen inzake wetgeving

 

 

 

 

 

 

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen (waarin psychologen vermeld worden)

Inhoud:

- Afstamming

- Draagmoederschap

- Feiten jegens scheidsrechters

- Gezondheidszorgberoepen

- Hypnotisme

- Internering

- Klinische Psychologie

- Maatschappelijke integratie

- Pijnklinieken

- Psychologie

- Thuiszorg

- Uitwijzing van vreemdelingen

 

 

 

 

Afstamming

 

nummer

indieningsdatum

 

52K0394

20.11.2007

Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming

(vervallen)

 

53K0192

20.09.2010

Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming

 

menu

 

 

 

 

 

 

Draagmoederschap

 

nummer

indieningsdatum

 

S. 5-929

05.04.2011

Wetsvoorstel houdende organisatie van centra voor draagmoederschap

 

menu

 

 

 

 

 

 

Feiten jegens scheidsrechters

 

nummer

indieningsdatum

 

52K1874

12.03.2009

Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor de plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden

(vervallen)

 

S4-1297

30.04.2009

Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden

(vervallen)

 

53K0062

09.08.2010

Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor de plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden

 

menu

 

 

 

 

 

 

Gezondheidszorgberoepen

 

nummer

indieningsdatum

 

 

50K2042

26.09.2002

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie

 

50K2222

13.01.2003

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen met het oog op de regeling van de uitoefening van de klinische psychologie, klinische seksuologie en klinische orthopedagogiek

 

50K2224

14.01.2003

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg­be­roepen met het oog op de regeling van de uitoefening van de psychotherapie

 

50K1714

27.03.2002

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

 

51K0232

29.09.2003

Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen

 

51K0861

03.03.2004

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uit­oefe­ning van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heidszorgberoepen

 

S4-92

17.07.2007

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

(vervallen)

 

52K0183

09.10.2007

Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wat de samenwerking tussen de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector betreft

(vervallen)

 

52K1126

30.04.2008

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg be­treft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgbe­roe­pen

(vervallen)

 

52K1604

24.11.2008

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wat de uitoefening van de psychotherapie betreft

(vervallen)

 

53K2130

28.03.2012

Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de psychotherapie

 

53K2239

06.06.2012

Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen

 

S5-1699

05.07.2012

Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen

 

53K3243

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 5-2470

12.12.2013

Wetsvoorstel tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

versie van 27.01.2014 zoals aangenomen in de Kamercommissie:

Wetsvoorstel tot regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

 

Op 07.02.2014 evocatie door de senaat:

 

Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

 

menu

 

 

 

 

 

 

Hypnotisme

 

nummer

indieningsdatum

 

52K1166

14/05/2008

Wetsvoorstel tot wijziging van de Franse tekst en tot vaststelling van de Nederlandse tekst van de wet van 30 mei 1892 op het hypnotisme

(vervallen)

 

menu

 

 

 

 

 

 

Internering

 

nummer

indieningsdatum

 

S5-2001

21.02.2013

Wetsvoorstel betreffende de internering van personen

 

53K2746

16.04.2013

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 april 2007 wat de internering van personen met een geestesstoornis betreft

 

menu

 

 

 

 

 

 

Klinische Psychologie

 

nummer

indieningsdatum

 

 

50K2042

26.09.2002

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening  van de klinische psychologie

 

50K2222

13.01.2003

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen met het oog op de regeling van de uitoefening van de klinische psychologie, klinische seksuologie en klinische orthopedagogiek

 

51K0232

29.09.2003

Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen

 

51K0861

03.03.2004

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uit­oefe­ning van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heidszorgberoepen

 

S3-807

08.07.2004

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

 

S3-689

13.05.2004

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek

 

52K1126

30.04.2008

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg be­treft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgbe­roe­pen

(vervallen)

 

S4-92

17.07.2007

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg be­treft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgbe­roe­pen

(vervallen)

 

52K1357

23.07.2008

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek

(vervallen)

 

S4-880

16.07.2008

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek

(vervallen)

 

53K0372

12.10.2010

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek.

 

S5-630

22.12.2010

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek

 

53K1598

16.06.2011

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie en van de klinische orthopedagogiek.

 

53K2239

06.06.2012

Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen

 

S5-1699

05.07.2012

Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen

 

53K3243

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 5-2470

12.12.2013

Wetsvoorstel tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

versie van 27.01.2014 zoals aangenomen in de Kamercommissie:

Wetsvoorstel tot regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

 

Op 07.02.2014 evocatie door de senaat:

 

Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

 

menu

 

 

 

 

 

Maatschappelijke integratie

 

nummer

indieningsdatum

 

S5-1387

08.12.2011

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het geďndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

 

menu

 

 

 

 

 

 

Pijnklinieken

 

nummer

indieningsdatum

 

 

S4-91

17.07.2007

Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding

(vervallen)

 

S5-249

06.10.2010

Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding

 

menu

 

 

 

 

 

 

Psychologie

 

nummer

indieningsdatum

 

53K3066

14/10/2013

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I)

 

53K3067

14/10/2013

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II)

 

menu

 

 

 

 

 

 

Thuiszorg

 

nummer

indieningsdatum

 

S4-23

12.07.2007

Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg

(vervallen)

menu

 

 

 

 

 

 

Uitwijzing van vreemdelingen

 

nummer

indieningsdatum

 

52K0125

23.08.2007

Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen

(vervallen)

 

S4-269

12.10.2007

Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen

(vervallen)

 

S3-2456

30.04.2007

Wetsvoorstel tot aanvulling van titel IIIter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake de voorwaarden van de bestuurlijke aanhouding, de bestuurlijke opsluiting en de verwijdering van de vreemdelingen

(vervallen)

 

menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiële webstek. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen.
 Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste
informatie.

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

 

16.02.2014