FR | DE | EN | ES

 

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

PatiŽnteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

 

 

U bent hier: Thuispagina ō Wetgeving ō Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Wetgeving specifiek over psychologen

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Geneeskunde en paramedische beroepen

Wettelijk vastgelegde honoraria

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

Informatiebronnen inzake wetgeving

 

 

 

 

 

 

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen (waarin psychologen vermeld worden)

Inhoud:

- Behandelingen door klinisch psychologen

- Chronisch Vermoeidheidssyndroom

- Draagmoederschap

- Fibromyalgie

- Perinatale rouw

 

 

 

 

 

Behandelingen door klinisch psychologen

 

nummer

indieningsdatum

 

54K1417

 

22.10.2015

Voorstel van resolutie over de behandelingen door klinisch psychologen en het aanpassen van de vergoedingsvoorwaarden voor antidepressiva

 

menu

 

 

 

 

 

 

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

 

nummer

indieningsdatum

 

54K0053

 

10.07.2014

Voorstel van resolutie ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom

 

menu

 

 

 

 

 

 

Draagmoederschap

 

nummer

indieningsdatum

 

54K0425

07.10.2014

Wetsvoorstel houdende organisatie van centra voor draagmoederschap

 

menu

 

 

 

 

 

 

Fibromyalgie

 

nummer

indieningsdatum

 

54K0447

20.10.2014

Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van fibromyalgie

 

menu

 

 

 

 

 

 

Perinatale rouw

 

nummer

indieningsdatum

 

54K1674

23.2.2016

Voorstel van resolutie over een betere begeleiding bij perinatale rouw

 

menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiŽle webstek. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen.
Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste
informatie.

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

 

11.11.2016