FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Thuispagina Ø Wetgeving Ø Geneeskunde en paramedische beroepen

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Specifiek over psychologen

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Wettelijk vastgelegde honoraria

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Informatiebronnen inzake wetgeving

 

Geneeskunde en paramedische beroepen

Inhoud:

- Gezondheidszorgberoepen

- Geneeskunde

- Paramedische beroepen

 

Gezondheidszorgberoepen

afkondiging

publicatie

10.11.1967

14.11.1967

Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

10.05.2015

18.06.2015

Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

10.05.2015

18.07.2016

Königlicher Erlass zur Koordinierung des Königlichen Erlasses Nr. 78 vom 10. November 1967 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe - Deutsche Übersetzung

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: gezondheidszorgberoepen

menu

 

Geneeskunde

afkondiging

publicatie

10.11.1967

14.11.1967

Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren

Orde van Geneesheren

Code van Geneeskundige plichtenleer

menu

 

Paramedische beroepen

afkondiging

publicatie

18.11.2004

21.12.2004

Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen

02.07.2009

17.08.2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen

Apotekers-assistentie (Farmaceutisch-technisch assistent)

05.02.1997

02.07.1997

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast.

06.07.2009

18.08.2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent

12.07.2009

21.08.2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent

12.07.2009

21.08.2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent

Audicien/audioloog    

04.07.2004

09.08.2004

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de audioloog en de audicien door een arts kan worden belast.

24.10.2011

24.11.2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor de beroepen van audioloog en van audicien

24.10.2011

24.11.2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor de beroepen van audioloog en van audicien

24.10.2011

24.11.2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor de beroepen van audioloog en van audicien

Bandagist, orthesist, prothesist

06.03.1997

16.05.1997

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van bandagist, van orthesist, van prothesist en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee een bandagist, orthesist, prothesist door een arts kan worden belast.

Diëtist

19.02.1997

04.06.1997

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast.

06.07.2009

18.08.2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van diëtist

12.07.2009

21.08.2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van diëtist

12.07.2009

21.08.2009

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van diëtist

Ergotherapeut

08.07.1996

04.09.1996

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van ergotherapeut en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties.

24.10.2011

24.11.2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van ergotherapeut

24.10.2011

24.11.2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van ergotherapeut

24.10.2011

24.11.2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van ergotherapeut

Hulpverlener-Ambulancier

19.12.2008

 

 

 

 

02.07.2009

31.12.2008

 

 

 

 

17.08.2009

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg [Deze wet voegt de hulpverleners-ambulanciers toe aan KB78 onder het hoofdstuk Iquinquies, niet onder het hoofdstuk II dat handelt over de paramedische beroepen. Het KB van 02.07.2009 tot vaststelling van de lijst van paramedische beroepen, plaatst hen dan wel onder de paramedische beroepen. De hulpverlener-ambulancier staat onder leiding en supervisie van arts of verpleegkundige. De zorgkundige die onder leiding en supervisie staat van de verpleegkundige, is geen paramedicus.]

Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen

Logopedist

20.10.1994

06.12.1994

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de logopedist door een arts kan worden belast.

Medisch laboratorium technoloog

02.06.1993
(04.07.2001)

10.07.1993
(04.10.2001)

Koninklijk besluit betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog.

 

Orthoptist

24.11.1997

25.12.1997

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast.

Podoloog

15.10.2001

07.12.2001

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast.
(NOTA : art. 4 en bijlagen 1 a) en I b), alsook art. 5, § 2, lid 1 en bijlage II b) van dit besluit vernietigd bij het arrest nr. 160.995 door de Raad van State van 5 juli 2006 ; zie B.S. 08.09.2006, p. 45807)

Technoloog medische beeldvorming

28.02.1997

07.06.1997

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast.

menu

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiële site. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen.
Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste
informatie.

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

11.08.2016

 

 

website stat