Startpagina

Afkortingen BJZ

Naast de afkortingen voor de erkenningscategorieën en voor specifiek hulpverleningsjargon geven we een alfabetische lijst van andere afkortingen.

Erkenningscategorieën  
BT Cat. 1: Begeleidingstehuis
GT Cat. 2: Gezinstehuis
OOOC Cat. 3: Onthaal-, ori ntatie- en observatiecentrum
DC Cat. 4: Dagcentrum
TB - kTB Cat. 5: Thuisbegeleiding - kortdurende TB
BZW Cat. 6: Begeleid zelfstandig wonen
PZ Cat. 7: Pleegzorg
HCA Cat. 8: Herstelgerichte en constructieve afhandeling
CaH Cat. 9: Crisishulp aan huis
Proj. Project
Hulpverleningsbegrippen  
WVG Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
AJW Agentschap JongerenWelzijn
BJZ
BJB
Bijzondere Jeugdzorg [hulpverlening + preventie]
Bijzondere Jeugdbijstand [hulpverlening]
CBJ Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
Eén per gerechtelijk arrondissement.
JRB Jeugdrechtbank
Eén per gerechtelijk arrondissement
BC Bemiddelingscommissie
Eén per gerechtelijk arrondissement
P.O.S. Problematische opvoedingssituatie
M.O.F. Als misdrijf omschreven feit
HVP Hulpverleningsplan: document opgesteld door een consulent (CBJ - JRB) voor een voorziening met algemene hulpverlenngsdoelen
HP Handelingsplan: document van een voorziening met de handelingsdoelen en de werkwijze van de begeleiding
   
   
   
   
   
   
   
   
  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014