Startpagina

Criteria voor goede samenwerking BJB-GGZ

Criteria voor goede samenwerkingsverbanden tussen de Bijzondere Jeugdzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg
In augustus 2008 werden voorzieningen in beide sectoren bevraagd over hun ervaringen in samenwerking. Op basis van deze bevraging formuleren we criteria die we als kwaliteitsindicaties kunnen gebruiken om een samenwerkingsverband te evalueren. Het feit dat voorzieningen samenwerken is op zich al positief. Het formuleren van deze criteria wil een aanzet zijn om samenwerkingsverbanden te stimuleren tot groeien. In de linker kolom geven we die kenmerken aan die indiceren dat er in het samenwerkingsverband nog heel wat ruimte is voor groei. In de rechter kolom geven we eigenschappen die bevorderend zijn voor de groei van het samenwerkingsverband.

Vervolgens formuleren we enkele resultaten die men mag verwachten van goede samenwerkingsverbanden.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014