Startpagina

Yidam - Intensieve behandelunit Jongeren

Yidam- Sleidinge - Intens. behandelunit Jongeren

De intensieve behandelunit voor jongeren werd opgestart in januari 2009 als project gefinancierd door de Federale Overheid.
Yidam biedt 8 plaatsen voor residentiële behandeling waarvan 1 plaats gereserveerd wordt als hervalbed.
Yidam is een zorgeenheid van PC Gent-Sleidinge.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Niet vermeld

Bijkomende info op: Intensieve Behandelunit Yidam, PC Gent-Sleidinge, Weststraat 135, 9940 Sleidinge

Aanmelding gebeurt via de consulenten van de jeugdrechtbank bij Joke Andries (09 / 358 04 11, jo.andries@pcgs.be).

Niet vermeld

Doelgroep
* Meisjes tussen 12 en 18 jaar met een POS-statuut en het vermoeden van een psychiatrische problematiek
* afkomstig uit de regio Oost- en West-Vlaanderen
Aanbod en Methodiek
* residentiële behandeling waarbij, rekening houdend met de kwetsbaarheden, vooral een beroep wordt gedaan op de sterktes van de jongere
* opnameduur is 6 maanden; eenmaal met maximum 6 maanden verlengbaar
* behandelmodel maakt gebruik van verschillende theoretische kaders:
--> ID-model
--> hechtingstheorie
--> mentalisatietheorie
--> systeemtheorie
--> contextueel denken
* voorzorg: wanneer een jongere in opname kan komen maar er nog geen directe plaats is, kan er overwogen worden op voorzorg op te starten.
* nazorg: doorverwijzing en ondersteuning door middel van outreachend werk in het kader van de uitbouw van een zinvol vervolgtraject.

Tijdens de aanmelding worden de eerste gegevens genoteerd en wordt gevraagd om alle beschikbare verslaggeving door te zenden. Op basis van die informatie wordt beslist of er een intake volgt.

De consulent, de jongere en de ouders zijn aanwezig bij de 2 intakegesprekken. Als na de gesprekken beslist wordt tot een opname, wordt een opnamedatum afgesproken.
Indien de jongere niet in aanmerking komt (zowel wat betreft intake als wat betreft opname), wordt een advies geformuleerd.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014