Startpagina

UZ- UPSIE

UZ - Gent - Univ. psych. spoedinterventie eenheid

  • Open afdeling van de Universitaire Dienst Psychiatrie (UDP)
  • Crisisopvang Max. 72 u door multidisciplinair team: 8 bedden, daarnaast 4 bedden voor middelengebonden problematiek (legale en illegale middelen)
  • Bedoeling om in overleg en nauwe samenwerking met patiënt, zijn sociale context en betrokken (externe) hulpverlening op zoek te gaan naar oplossingen.
  • Gedurende opname: onderzoek, psychosociale crisisopvang en kortdurende begeleiding/behandeling
  • Drie pijlers: medisch-somatisch, psychiatrisch-psychologisch, sociaal

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Vrijwillige hulp maar voor jongeren binnen BJZ in overleg met verwijzer (voorziening) en plaatsende instantie (JRB/CBJ), en onder voorbehoud van plaats
Open opname-afdeling

  • Bij voorkeur na doorverwijzing, maar kan ook rechtstreeks, 24/24, 7/7
  • In nauwe samenwerking met Algemene spoedopname van het UZ
  • Voor minderjarigen in de BJZ: voorafgaandelijk contact door JRB/consulent CBJ met de superviserende arts Upsie, waarbij duidelijke vooropgestelde afspraken over doelstelling en opnametermijn
  • Volwassenen
  • Minderjarigen vanaf 16 j., na consultatie kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent
Doelgroep
Crisis / deels middelengebonden problemen
Doelen van de werking
Opvang en begeleiding psychische crisissituatie/stabiliseren crisis/beveiligingsfunctie
Werkingsprincipes
Kortdurende interventie:
Snelle oriëntatie naar eigen omgeving met eventueel ondersteuning en opvolging in een afdeling voor verdere behandeling (ambulant/residentieel).
Methodieken
Medisch-somatisch, psychiatrisch, psychologisch-sociaal

Geen eigenlijke intakeprocedure, maar gesprek bij aanmelding op basis waarvan beslist wordt als opname noodzakelijk is.

Via mutualiteit (hospitalisatie)

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014