Startpagina

UZ - Gent - Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

UZ - Gent - Afdeling Kind- en Jeugdpsychiatrie

  • Afdeling voor infant-, kinder-, en adolescentenpsychiatrie
  • Residentiële en ambulante diagnostiek, observatie en behandeling van peuters, kleuters, kinderen en adolescenten met (vermoeden van) psychiatrische problemen. Daarnaast opleidings- en onderwijscentrum voor artsenspecialisten, klinisch psychologen en andere specialismen in het veld van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, en centrum voor wetenschappelijk onderzoek. De afdeling maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuis te Gent.

Verwijzing door behandelende arts (of huisarts) met verwijsbrief en door eventuele andere professionele hulpverleners.

Raadpleging: 0 tot en met 17 jaar
Opname: 6 - 17 jaar

* Opnametarieven, specifiek voor opname, daghospitalisatie
* Ambulante raadpleging: psychiaters: specifieke tarieven terugbetaalbaar door ziekenfonds, psychologen: eigen bijdrage patiënt
* Mogelijkheid tot overleg met sociale dienst in functie van betalingsmoeilijkheden en tariefaanpassingen

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Steeds voorafgaandelijk overleg/consensus met betrokken jeugdrechter - Open afdeling
Meer info: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Secretariaat: Mevr. A. Matthys en Mevr. L. Wullaert
Adres: Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185 – 0K12F, 9000 Gent - tel 09 332 48 74 - fax 09 332 27 58

Aanbod

Aanbod
Kinderen tussen 6 en 17 jaar kunnen terecht in 2 leefgroepen (8 kamers voor min 12 jarigen, 8 kamers voor plus 12 jarigen) voor korte of langere hospitalisatie. Zowel opnames voor observatie als voor behandeling zijn mogelijk.
Doelgroep
Kinderen en jongeren met (vermoeden van) psychiatrische problemen met klemtoon op internaliserende problematiek.
Doelen
Observatie en behandeling
Werkingsprincipes
Gefaseerde opname, met per fase specifieke observatie en behandeldoelstellingen volgens een individueel behandelplan voor de patiënt. Sterke integratie van individuele, gezingerichte aanpak en integratie van de ruime context (school, VT…) en uitgewerkt therapeutisch leefgroepaanbod.
Methodieken
* Bio-psycho-sociaal kader volgens het ID-model, evidence-based
* Leertheoretische, systeemtheoretische en experiëntiële kaders
* Groepsgerichte, gezinsgerichte en individuele interventies
Onderwijs
Intern onderwijsaanbod door leerkrachten UZ-school, zowel lager als secundair onderwijs, op het onderwijsniveau van de patiënt.
Aanbod
Zowel “één-dag-hospitalisaties”, in het kader van kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek, als langdurige daghospitalisaties zijn mogelijk.
Voor langdurige daghospitalisaties beschikt de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie over de infrastructuur om 3 kinderen en 3 adolescenten te hospitaliseren.

Doelgroep, doelen, principes en methodieken voor langdurende daghospitalisates
Zie residentieel
Doelgroep
Kinderen en jongeren met (vermoeden van) psychiatrische problemen
Doelen
* Observatie en behandeling in het geval van langdurende dagopnames (cfr. residentieel aanbod)
* Oppuntstelling van diagnostiek in het geval van korte dagopnames
Werkingsprincipes en methodieken
* Kinderpsychiatrische, ontwikkelingsanamnestische en psychologische (cognitief, beleving, neuropsychologisch, relationeel) diagnostiek aangevuld met logopedisch en/of psychomotorisch onderzoek.
* Klemtoon op evidence based diagnostische procedures. Gevolgd door adviesbespreking en indicatiestelling voor behandeling en eventueel verwijsadvies.
Doelgroep
0-17 jaar met (vermoeden van) psychiatrische problematiek
Doelen
Advies, diagnostiek en behandeling, nazorg
Werkingsprincipes en methodieken
* Bio-psycho-sociaal kader volgens het ID-model, evidence-based. Leertheoretische, systeemtheoretische en experiëntiële kaders.
* Groepsgerichte, gezinsgerichte en individuele interventies, nauw overleg met school en andere instanties.
* Groepstrainingen: Sociale vaardigheidstraining, Friends (angst en depressie), psycho-educatie (ADHD)
Doelen
De afdeling Kind- en Jeugdpsychiatrie beschikt over de middelen om kinderen en jongeren woonachtig in de provincie Oost-Vlaanderen in hun thuismilieu te onderzoeken en te behandelen.
Doelgroep
Kinderen 0-17 jaar en hun context
Werkingsprincipe en methodiek
Dankzij een mobiel team van medewerkers bestaat de mogelijkheid om de patiënten en hun gezinnen gedurende een beperkte tijd interventies aan huis te bieden: Diagnostiek en behandeling door multidisciplinair team (verpleegkundige, psycholoog, kinderpsychiater).
Kostprijs
Geen
Aanbod
Medewerkers van de afdeling kunnen advies verlenen en betrokken worden bij het onderzoek of de behandeling van kinderen op andere afdelingen van het UZ Gent.
Aanbod
Indien kinderen bij crisis op de spoedafdeling aangemeld worden biedt de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie een 24-uurs permanentie met als doel advies en interventie te bieden bij acute psychiatrische problemen bij kinderen tussen 0 en 17 jaar. Deze permanentie wordt verzorgd door de kinderpsychiaters, en bestaat voornamelijk uit ambulante contacten. Onmiddellijke opname is vaak niet mogelijk (o.a. als gevolg van de beperkte capaciteit).
Aanbod
Kinderen tussen 6 en 17 jaar kunnen terecht in 2 leefgroepen (8 kamers voor min 12 jarigen, 8 kamers voor plus 12 jarigen) voor korte of langere hospitalisatie. Zowel opnames voor observatie als voor behandeling zijn mogelijk.
Doelgroep
Personen met vermoeden ASS.
Doelen
Riziv-conventie voor diagnostisch onderzoek, advies en verwijzing bij vermoeden van ASS, in samenwerking met het COS (centrum voor ontwikkelingsstoornissen).
Werkingsprincipes
cfr. observatie voor diagnostische oppuntstelling. Er wordt gebruik gemaakt van specifieke, evidence- based diagnostische protocollen voor ASS.
Kostprijs
Ten laste van RIZIV, bij aanvaarding door RIZIV.
Intakeprocedure
Op verwijzing van artsen of andere zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg kunnen peuters, kleuters, kinderen en adolescenten aangemeld worden op onze dienst. Deze aanmelding gebeurt bij voorkeur telefonisch op het secretariaat. Een afspraak kan je maken door naar het secretariaat te bellen. Dit kan op weekdagen tussen 8 en 10 uur en tussen 14 en 16 uur.
Overleg met de kinderpsychiater in verband met de aanmelding is steeds mogelijk.
De modaliteit van de gevraagde tussenkomst (raadpleging, hospitalisatie, outreaching) kan gesuggereerd worden door de verwijzer, maar zal uiteindelijk bepaald worden door de kinderpsychiaters van de afdeling in functie van de vraag en de beschikbare middelen.
  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014