Startpagina

Revalidatiecentra

Revalidatiecentra

In Oost-Vlaanderen heb je een uitgebreid net aan Revalidatiecentra die aan minderjarigen met basisfunctie, leer- en ontwikkelingsstoornissen diagnostiek en behandeling geven.
Autisme Spectrum Stoornissen en ADHD-problematieken worden in dat kader ook behandeld bestaande uit een waaier van methodieken waaronder psychologische begeleiding en behandeling.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Op vrijwillige basis

Ga naar de website van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

Op verwijzing van een arts (schoolarts, huisarts, specialist, …)

* 0-17
* Bij voorkeur: 3-12

Doelgroep
* Personen met een verstandelijke beperking
* Autisme Spectrum Stoornissen
* ADHD
* Complexe ontwikkelingsstoornissen (taal-, leer- en motorische stoornissen)
* Gedragsstoornissen
* CP (Cerebral Palsy - hersenverlamming)
* NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) (kinderen en volwassenen)
* Stemmingsstoornissen
* Aangeboren en verworven gehoorstoornissen (kinderen en volwassenen)
Doelen van de werking
(met inbegrip van indicaties en tegenindicaties)
Maximale ontplooiingskansen of revalidatiemogelijkheden bieden ten einde in de maatschappij (school, werk, sociaal leven) zo goed mogelijk te functioneren.
Werkingsprincipes
* De ingangspoort is niet de aanpak van de geestelijk gezondheidsproblemen maar functioneel ontwikkelingsgerichte diagnostiek en behandeling. Binnen dit geheel kan ook multidisciplinaire (psychiatrische, psychologische en sociale disciplines) Geestelijke Gezondheidszorg aangeboden worden.
* Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling.
* Beperkt in tijd. (periode afhankelijk van ernst en problematiek)
Methodieken
 
  • Intakegesprek
  • Multidisciplinaire diagnostiek
  • Bespreking met opvoedingscontext.
  • Rapportage aan de verwijzers.
  • Multidisciplinair revalidatieprogramma of doorverwezen naar een aangepaste hulpverlening.

Het grootste deel van de kosten wordt (indien dossier goedgekeurd) betaald door het ziekenfonds.
Enkel het remgeld is ten laste van de revalidant.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014