Startpagina

Fioretti

Fioretti - Gent

Fioretti is de enige K-dienst in Vlaanderen met een specifiek aanbod voor jongens en meisjes met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een bijkomende psychiatrische aandoening.
De kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling is erkend voor 15 K-bedden (waaronder 8 SGA-bedden in experimentele opzet), 2 nachtbedden en 3 dagplaatsen.
De patiënten worden onderverdeeld in 2 leefgroepen.
Fioretti is een zorgeenheid van PC Dr. Guislain.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Niet specifiek vermeld.

Meer info op: www.guislain.be - PC Dr. Guislain Campus De Deyne, Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent
Tel.: 09 / 385 77 62

Aanmeldingen gebeuren steeds telefonisch, elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur op het nummer 09 / 385 77 62.

Niet specifiek vermeld. jongens en meisjes van 6 tot 17 jaar

Doelgroep
* jongens en meisjes van 6 tot 17 jaar met een lichte verstandelijke handicap (IQ van 50 tot 70) en een bijkomende psychiatrische problematiek (aanwezigheid stoornis As I, DSM-IV)
* toestemming van de ouders voor opname is vereist

Exclusie:
* ernstige verstandelijke handicap
* leeftijd bij aanmelding/opname ouder dan 16 jaar
* ontbreken van een huisvestingsperspectief nà de behandeling
Aanbod
Er wordt met 2 leefgroepen gewerkt:
--> één voor kinderen tot 12 jaar
--> één voor jongeren tussen 12 en 15 jaar

Na een observatieperiode die ongeveer 8 weken duurt, volgt een zorgplanbespreking waarin een eerste diagnose wordt geformuleerd en een methodisch plan wordt opgesteld. Na de zorgplanbespreking volgt een adviesgesprek met de ouders.
Na de observatieperiode start de behandelperiode die minimum 2 maanden duurt. Na 2 maanden volgt de evolutiebespreking en wordt beslist of de behandeling wordt verder gezet of afgesloten.
Er wordt gewerkt volgens de visie van Došen.

De verkregen informatie over de aangemelde personen wordt door het afdelingshoofd, de maatschappelijk werkster, de orthopedagogische coördinator en de psychiater beoordeeld. Komt de aanmelding in aanmerking voor Fioretti dan vindt er een indicatiegesprek plaats.

Indicatiegesprekken worden georganiseerd op maandag om 15.00 uur en worden bijgewoond door 3 mensen van Fioretti (zorgtoeleider, orthopedagogisch coördinator en gezinsbegeleidster kindergroep), het kind, de ouders en alle personen die zij wensen te betrekken.
De psychiater is aanwezig op het einde van het gesprek om mee de beslissing over de opname te kunnen nemen.

Niet specifiek vermeld.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014