Startpagina

De Meander

De Meander - Melle - behandelmodule jongeren

De Meander biedt een residentiële leefgroepwerking aan voor 10 jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.
De Meander is een zorgeenheid van PC Caritas.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Vrije opnames, plaatsingen jeugdrechtbank.
Bijkomende informatie op De Meander, PC Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle.

  • telefonische aanmelding (09 / 252 16 45) tijdens de kantooruren (9.00 uur – 17.00 uur) op werkdagen
  • jongeren tussen 16 en 18 jaar automatisch doorverwezen naar de Meander
  • schriftelijk engagement van de verwijzer over de terugkeer
  • vrije opnames, plaatsingen jeugdrechtbank

jongens en meisjes van 16 tot +/- 23 jaar

Doelgroep
* jongens en meisjes van 16 tot +/- 23 jaar met een lichte verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische problematiek
Exclusie:
* motorische beperking
* primaire verslavingsproblematiek
* ernstig delinquent gedrag
* seksuele parafilieën
Aanbod
* observatie en tijdelijke behandeling
* focus ligt daarbij op:
--> onderhouden vaardigheden dagelijks leven
--> dagbesteding
--> ondersteunt context
--> medicamenteuze oppuntstelling
* visie: structurerende, gedragsmatige benadering
* opnameduur wordt afgesproken > streefperiode van 3 maanden tot maximum 1 jaar

Na de aanmelding wordt een intakegesprek gepland. Omdat er naar gestreefd wordt om de intakedatum en de opnamedatum zo vlug mogelijk op elkaar te laten volgen, is een wachttijd tussen aanmelding en intake mogelijk.

Bij het intakegesprek zijn de hoofdverpleegkundige, de psychologe en de jongere altijd aanwezig. De verwijzer en/of iemand uit de thuisomgeving mogen ook bij het gesprek aanwezig zijn.
Na het intakegesprek valt de beslissing of de jongere opgenomen wordt.

Niet vermeld

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014