Startpagina

De Kaap

De Kaap - Melle

De Kaap is een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie met 24 residentiële bedden (waarvan 1 crisisbed) en 8 k-nachtbedden.
De Kaap is een zorgeenheid van PC Caritas.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Niet vermeld.

Bijkomende informatie op De Kaap, PC Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle.

Jeugdhulpverleners, artsen en ouders kunnen kinderen telefonisch aanmelden (bellen naar de receptie van PC Caritas 09 / 252 16 45 en vragen om door te verbinden met iemand van het opnameteam van De Kaap).

Jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar

Doelgroep
* normaalbegaafde jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar
* ernstige gedrags- en/of emotionele problematiek
* psychosomatische klachten
* psychotische decompensatie
* ontwikkelingsstoornissen
Exclusie:
* primaire verslavingsproblematiek
* risicogedrag dat het behandelklimaat ernstig schaadt
* woonplaats buiten de regio Oost-Vlaanderen
Aanbod
Aanbod module psychiatrische zorg aan jongeren en kinderen
* multidisciplinaire teamwerking
* opname met doelstelling observatie en indicatiestelling (8 weken)
* focus ligt daarbij op:
--> intensief betrekken gezin en context
* handeling (kortdurend)
* focus ligt daarbij op:
--> kortdurende behandeling
--> het Dordts Strategisch model (Model van Oudshoorn) = systemisch, eclectisch werkmodel
* hospitalisatievorm: volledige hospitalisatie, nachthospitaal

Er wordt samengewerkt met de UZ-school van de stad Gent met een onderwijsaanbod buitengewoon onderwijs type 5, opleidingsvorm IV.
Aanbod module crisiszorg aan kinderen en jongeren
* 1 bed voor kortdurende crisisbegeleiding (2 weken) met volgende doelstellingen:
--> stabiliseren crisissituatie
--> positief aanwenden crisis
--> indicatiestelling naar verdere hulpverlening
* hospitalisatievorm: volledige hospitalisatie

Tijdens het telefonische aanmeldingsgesprek wordt al vrij uitgebreid gevraagd naar de achtergrond (probleem, context, IQ, …). Die gegevens worden dan besproken tijdens het wekelijkse opnameteam op donderdagvoormiddag. Dit team wordt bijgewoond door de kinderpsychiater, de maatschappelijk werker, de therapeutische coördinatoren en de hoofdverpleegkundigen.

Als wordt overgegaan tot een intake, wordt het gesprek zo snel mogelijk na de aanmelding gepland. Het intakegesprek vindt plaats in aanwezigheid van de therapeutische coördinator en van de groepsleiding van de leefgroep waar het kind of de jongere bij kan aansluiten.

Wordt beslist dat een opname noodzakelijk is, dan komt het kind of de jongere op de wachtlijst. Tijdens de wachttijd wordt er contact gehouden en wordt de situatie van de betrokkene besproken tijdens het opnameteam.
Voor de module crisiszorg wordt de beslissing tot opname na de aanmelding genomen.

Niet vermeld

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014