Startpagina

De Dauw

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma

De Dauw is een kleinschalig en gespecialiseerd behandelingscentrum met weekinternaat voor 18 kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar dat als dusdanig door het RIZIV is erkend.

Vrijwillig versus gedwongen hulp

Geen specificatie gegeven.

Meer info bij de algemeen directeur, Bart Flobert > bart.flobert@dedauw.org
Moregemplein 3 - 9790 Wortegem-Petegem
055/30 26 12 - info@dedauw.org - www.dedauw.org

De aanmelding kan telefonisch of per mail gebeuren op initiatief van de betrokken hulpverlener (kinderpsychiatrische diensten, kinderpsychiaters, MPI, CLB, COS, …).
Een doorverwijzingsverslag van een kinderpsychiater is nodig.

Van 2,5 tot 18 jaar.

Doelgroep
Autistische, psychotische en andere zwaar contactgestoorde kinderen en jongeren (2,5 tot 18 jaar) die problemen hebben in het normaal of bijzonder onderwijs, in een MPI en/of thuis en die nood hebben aan een meer gespecialiseerde en geïndividualiseerde behandeling.
Aanbod
Via een gespecialiseerde en sterk geïndividualiseerde behandeling (duur ongeveer 2 jaar) wordt getracht het kind opnieuw te laten aansluiten bij een bestaande onderwijsvoorziening of M.P.I.
Indien de draagkracht van het gezin het toelaat, wordt er naartoe gewerkt om het kind
terug thuis te laten wonen, als dat voor het kind ook de beste oplossing is.
Werkingsprincipes
De belangrijkste pijlers van de behandeling zijn:
multidisciplinaire aanpak, leefgroepwerking, geïndividualiseerde aanpak, gestructureerde aanpak, medische begeleiding, begeleiding van de ouders.
  • Op basis van overleg met de verwijzende instantie en intakegesprekken met de ouders en het kind wordt de problematiek van het kind in kaart gebracht en gepeild naar de hulpvraag.
  • Tijdens deze gesprekken wordt tevens het centrum en de werking aan de ouders en het kind voorgesteld en toegelicht.
  • Het opnameteam, bestaande uit de directeur, de kinderpsychiater, de zorginhoudelijk coördinator, de maatschappelijk werker en een psychotherapeut, beslist nadien of het kind voor opname in aanmerking komt.
  • De behandeling wordt grotendeels door de ziekteverzekering vergoed.
  • De kost van de ouders beperkt zich tot het remgeld en de kostprijs van de medicatie.
  • De ouders staan zelf in voor het vervoer van en naar De Dauw.
  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014