Startpagina

De Dageraad

De Dageraad - Melle - Behandelmodule adolescenten

De zorgeenheid Dageraad staat in voor de behandeling van normaalbegaafde individuen met een psychotische problematiek. De werking van Dageraad richt zich tot 3 specifieke doelgroepen waaronder de groep adolescenten bij wie een psychotische problematiek vermoed of vastgesteld wordt. Er zijn voor deze groep 6 bedden ter beschikking.
De Dageraad is een zorgeenheid van PC Caritas.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Niet specifiek vermeld.

Bijkomende informatie op De Dageraad, PC Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle.

Aanmeldingen gebeuren via het centrale nummer van de opnamedienst Sint-Elisabeth 1: 09 / 272 77 08. Via deze eenheid wordt u doorverwezen naar Dageraad.

Niet specifiek vermeld.

Doelgroep
* jongens en meisjes van 16 tot 19 jaar met een psychotische decompensatie, ongeacht de onderliggende problematiek
Exclusie:
* primaire verslavingsproblematiek
* antisociaal gedrag als primair probleem
* mentale handicap
Aanbod
* observatie, diagnosestelling, behandeling en aanleren van hanteringsgedrag, optimaliseren resocialisatie
* focus ligt daarbij op:
--> gestructureerd groepstherapieprogramma volgens leefgroepmodel
--> individuele therapie
--> psycho-educatie
--> ondersteunt context
--> medicamenteuze behandeling
* hospitalisatievorm: volledige hospitalisatie, daghospitaal, nachthospitaal, postkuur
* opnameduur wordt afgesproken > streven naar een snelle maatschappelijke re-integratie

Tijdens het aanmeldingsgesprek wordt de noodzakelijke informatie verzameld die nodig is om een intakegesprek te kunnen plannen. Het intakegesprek vindt plaats in aanwezigheid van de psycholoog, een verpleegkundige en de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Na dit gesprek wordt in het kernteam beslist of er overgegaan wordt tot opname.
De wachttijd is doorgaans beperkt.

Meestal

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014