Startpagina

De Branding

De Branding - Melle - Forensische K- en J-afdeling

De Branding is een forensische K-dienst met 7 bedden voor langdurige opname en behandeling en 1 hervalbed voor kortdurende opname (maximaal 14 dagen residentële opname). Daarnaast is er een outreach-module (intensieve voor- en nazorg) en een crisisunit met 2 crisisbedden.
De Branding is een behandeleenheid van PC Caritas - www.pccaritas.be.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Niet vermeld

Bijkomende info op www.pccaritas.be
PC Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle
tel.: 09-252 16 45
GSM Outreach: 0486-79 79 61

Aanmeldingen gebeuren steeds door de consulenten van de jeugdrechtbank. Voor residentiële aanmeldingen richt men zich tot de behandelcoördinator Thomas Debaenst (09 / 210 68 95), voor outreachaanmeldingen tot Lize Nuytens (09 / 210 68 78 of 0486 / 79 79 61). Crisisaanmeldingen dienen te gebeuren bij Griet Heirman (09 / 210 68 46) en in tweede instantie bij Caroline Vermeersch (09 / 210 68 93).
De aanmeldingen voor de residentiële behandeling en de outreach worden wekelijks besproken. De opname op de crisisunit verloopt volgens beschikbaarheid.

Niet vermeld

Doelgroep
1. Doelgroep residentiële plaatsen
* jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met een MOF-statuut en (vermoeden van) een psychiatrische problematiek;
* aanwezigheid "basale" motivatie;
* voorkeur jongeren uit de regio.
Exclusie:
* primair seksueel daderschap
* TIQ < 70
* zwangerschap
* een hoge score op de PCL-YV (psychopathische ontwikkeling)

2. Doelgroep outreach en crisisunit
* jongeren van 12 tot 18 jaar met een MOF-statuut of een POS-statuut
* vermoeden van een psychiatrische problematiek
* voorkeur jongeren uit de regio
Exclusie:
* primair seksueel daderschap (niet voor outreach)
* primaire middelenafhankelijkheid
* TIQ < 70
* Zwangerschap (niet voor outreach)
Aanbod Residentiële behandeling
* is zowel gericht op de psychiatrische problematiek van de jongere als op zijn maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag
* duurt maximum 6 maanden, eenmalig verlengbaar met een periode van opnieuw 6 maanden
* werkt aan hand van volgende zaken:
--> individueel behandeltraject
--> responsabilisatie
--> sociale competentievergroting
--> groepsgerichte en individuele behandeling
--> contextueel werken
--> structuur
Aanbod Outreach
* biedt zowel intensieve voor- als nazorg
* verleent adviezen
* behandelduur afhankelijk van de problematiek
Aanbod Crisis
* bieden van rust
* afstand nemen van de crisissituatie en reflectie stimuleren
* psychiatrische opvolging
* maximum 14 dagen

Bij aanmelding voor residentiële behandeling wordt, als alle beschikbare informatie is opgestuurd, beslist op het intaketeam of de jongere in aanmerking komt. Indien de jongere in aanmerking komt, wordt er een intakegesprek gepland. Op basis van het intakegesprek wordt er een beslissing genomen of worden nog verdere gesprekken of onderzoeken gepland.
Indien beslist wordt tot opname, komt de jongere op de wachtlijst te staan.

Bij aanmelding voor de outreachmodule wordt, nadat alle beschikbare informatie is toegestuurd, tijdens de eerstvolgende teamvergadering beslist of de jongere in aanmerking komt. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Niet vermeld

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014