Startpagina

AZ Nikolaas

AZ-Nikolaas - Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De kinder- en jeugdpsychiatrie AZ Nikolaas biedt psychiatrische hulp binnen een poliklinisch en een residentieel kader. De polikliniek biedt de mogelijkheid tot ambulante diagnosestelling, behandeling en nazorg. De opnameafdeling beschikt over 17 K-bedden (volledige hospitalisatie) en 3 k-bedden (dag- of nachthospitalisatie).
Binnen de infantpsychiatrie ontplooien we een liaisonactiviteit in samenwerking met de diensten gynaecologie/materniteit en pediatrie/neonatologie binnen het algemeen ziekenhuis.

Ga naar de website van de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Meer info: L. De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas 03 760 89 10

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Gedwongen opname is niet mogelijk.

Iedereen kan een aanmelding doen via het onthaal.
Er wordt niet rechtstreeks opgenomen.
Gedwongen opname is niet mogelijk.

Niet vermeld

Doelgroep
Kinderen en jongeren met onder meer volgende aandoeningen:
* ontwikkelingsproblemen (autisme, leerproblemen, …)
* gedragsproblemen (ADHD, gedragsmoeilijkheden, …)
* emotionele problemen (angstproblemen, stemmingsproblemen, dwangproblemen, trauma,...)
* psychiatrische aandoeningen met lichamelijke aspecten (eetproblemen, verwerkingsproblemen rond lichamelijke aandoeningen, …)
* neuropsychiatrische aandoeningen (enkelvoudige tics, Gilles de la Tourette,…)
* psychosomatische aandoeningen (ziekte van Crohn, astmatiforme aandoeningen, …)
* risicovolle gehechtheid binnen moeder-kindrelaties

Exclusie:
* Primaire afhankelijkheidsproblematiek
* Mentale handicap (minimum IQ 80)
* Ernstige fysieke agressie
* Ernstige delinquentie
Aanbod
Aanbod polikliniek
* ambulante observatie, diagnostiek, behandeling en nazorg
* HAKIT-procedure (Hoogdringende Acute Kortdurende Intensieve Therapie): op weekdagen voorzien we 1 contactmogelijkheid voor hoogdringende vragen waarna twee vervolggesprekken mogelijk zijn in de daaropvolgende weken.
* Infantpsychiatrie: diagnose en behandeling voor zwangere vrouwen en hun partners, ouders met baby's en kinderen van 0 tot 6 jaar

Aanbod opnameafdeling
Er wordt gewerkt in leefgroepen:
* De Beren: opname van 4 tot 6 weken voor kinderen van 6 tot 12 jaar
* De Opstap: opname van 4 tot 6 weken voor jongeren van 12 tot 18 jaar
* IKO (Intensieve Kortdurende Opname): kortdurende opname (4 weken) naar aanleiding van een acute situatie
Het multi- en interdisciplinair team werkt vanuit volgende denkkaders:
* het biopsychosociaal psychiatrisch model
* de ontwikkelingspsychologie en –psychopathologie
* de gezins- en systeemtheorie (Oudshoorn)
* de leefgroepvisie: behandelend opvoeden.

Aanbod Infantpsychiatrie
* K-dienst 'op verplaatsing': oa preventief zorgtraject neonatologie, interne consulten gynaecologie en pediatrie, bijdrage zorgtraject zwangerschapsonderbreking om medische redenen
* poliklinische activiteit: pre- en postpartum diagnostiek en behandeling, diagnostiek en behandeling van jonge kinderen (0-6 jaar)

Bij de aanmelding door de volwassene verantwoordelijk voor het kind of de jongere wordt deze ingeschreven op de wachtlijst. Nadien nemen we zelf contact op met deze volwassene om verder intakegesprekken te plannen. Indien opname wordt voorgesteld kijken we wanneer dat kan. Meestal volgt reeds ambulante opvolging tot aan de opname.
Het bestaan van een waarschijnlijk nazorgtraject en van een zekere verblijfplaats na de opname is belangrijk vooraleer we tot opname overgaan. Dit geldt in het bijzonder voor een opname binnen de IKO-leefgroep.

Psychiaters en ziekenhuis hanteren de RIZIV-conventietarieven.
Onze kinderpsychologen zijn erkend door de ziekenfondsen. Afhankelijk van het ziekenfonds van de patiënt worden een aantal consultaties terugbetaald. Nadien hanteren we gemiddelde tarieven van vrij gevestigde psychologen.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014