Startpagina

Werkondersteuning CGG-BJB

Anoniem casusoverleg: CGG - BJB

Aanbod naar consult en teamondersteuning in de voorziening voor een 5-tal voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (Blij Leven, Tehuis voor Kinderen, De Totem, Jongerenhuis, Stappen, De Kerhoek, TB Meetjesland en Steevliet) uit de regio Deinze - Eeklo - Gent vanuit de kind- en jongerenteams van CGG Eclips en RCGG. In een latere fase uit te breiden indien middelen.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Vrijwillige hulpverlening

Meer info: INFO
www.cggeclips.be en www.rcgg.be

Rechtstreeks

Alle minderjarigen

Doel
Dit project biedt specifieke werkondersteuning t.a.v. hulpverleners uit een voorziening BJB.
Het actueel aanbod t.a.v. kinderen en jongeren uit de BJB blijft bestaan, m.n. diagnostiek en behandeling in het CGG van de psychische/psychiatrische problematiek bij deze doelgroep. In het kader daarvan is al ondersteuning mogelijk t.a.v. individuele hulpverleners die werken met deze cliënten.
Methodiek
Deze werkondersteuning bestaat uit:
* Verhelderen van de werkvraag, waarbij spaarzaamheid van de middelen centraal staat
* Meedenken, vanuit CGG-invalshoek en expertise i.v.m. psychische en psychiatrische problematiek bij kinderen/jongeren, als aanvulling op de aanwezige (pedagogische en contextuele) competentie. De focus ligt op empowerment van de kinderen/jongeren. Concreet betreft het:
--> de betekenis van de problematiek
--> de mogelijke onderliggende psychische/psychiatrische stoornis
--> het behandelplan t.a.v. het kind / de jongere (zowel in de voorziening, als naar zorgtraject)
--> de mogelijke hanteringvormen in de voorziening c.q. leefgroep.
* Ondersteuning door de kinderpsychiater kan niet ter plaatse, gezien de beperkte mogelijkheden van het kinderpsychiatrisch aanbod in de CGG, maar kan gegarandeerd worden door het betrokken kind (jongere) te verwijzen voor kinderpsychiatrisch onderzoek door de kinderpsychiater in het CGG, of door een andere, externe kinderpsychiater (waarmee de voorziening bv. al samenwerkt).

De werkondersteuning kan verschillende vormen aannemen:
* werkondersteuning t.a.v. individuele hulpverleners via gesprekken in het CGG of ter plaatse in de voorziening
* werkondersteuning ter plaatse t.a.v. een team van de voorziening

Contact maken met de verantwoordelijken:

* Luc Van den Berge: 09/269.89.39: De Totem, Jongerenhuis, Stappen
* Martine De Beleyr: 09/269.89.39: Tehuis voor Kinderen
* Lieve Schrans: 09/377.18.61: Blij Leven, De Kerhoek en TB Meetjesland.
* Kristof Thienpondt: 09/321.91.42: Steevliet

Gratis

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014