Startpagina

Therapeutische projecten

Therapeutische projecten

Therapeutische Projecten zijn door het RIZIV gefinancierde experimenten die casusoverleg rond een psychiatrische patiënt binnen een bepaalde patiëntendoelgroep (bv. kinderen en jongeren) organiseren en coördineren. Dit moet leiden tot meer zorg op maat en zorgcontinuïteit voor de patiënt, door het verbeteren van de samenwerking tussen de patiënt zelf, zijn directe omgeving en alle betrokken diensten en voorzieningen (niet enkel uit de geestelijke gezondheidszorg).

De Therapeutische Projecten zijn, met uitzondering van het Forensisch zorgtraject voor jongeren en bevorderen van de intersectorale samenwerking, op 31 maart 2012 gestopt.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Vrijwillige hulpverlening

In Oost-Vlaanderen zijn er 4 therapeutische projecten m.b.t. minderjarigen.
Naam: Integraal Jongeren Drugoverleg - Regio: Gent-Eeklo
Doelgroep: Jongeren met zich ernstig ontwikkelend middelenmisbruik met voorziene nood aan complexe begeleiding van de gerelateerde psychische en gedragsproblematiek.
Contact: CGG Eclips, Isabel Lamote: 09 / 233.58.58
Naam: Forensisch zorgtraject voor jongeren en bevorderen van de intersectorale samenwerking - Regio: Oost- en West-Vlaanderen.
Doelgroep: jongeren binnen gerechtelijke hulpverlening met (vermoeden van) psychiatrische problemen.
Contact: Cedric Kemseke: 056 / 24 53 65
Naam: Miniplex - Regio: Oost- en West-Vlaanderen
Doelgroep: DSM-IV:
* As 1: alle klinische doelgroepen.
* As 2: licht verstandelijk gehandicapt.
Contact: PC Dr. Guislain: Jan Loontiens: 09 / 385 77 62
Naam: Problematisch middelenmisbruik jonge gebruikers Dendermonde - Regio: Logo-regio Schelde-Dender
Doelgroep: Jongeren met zich ernstig ontwikkelend middelenmisbruik met voorziene nood aan complexe begeleiding van de gerelateerde psychische en gedragsproblematiek.
Contact: CGG Waas en Dender: Annick Segers: 0473 / 88 42 22

Rechtstreeks via de contactpersoon: zie
Omschrijving
.

Minderjarigen

Doel
Via gestructureerd (minstens 1 maal/trimester) overleg met vaste partners uit de ambulante en residentiële Geestelijke Gezondheidszorg alsook uit de thuiszorg, de cliënten (of minstens met akkoord van de cliënt om te vergaderen) aangevuld met experten uit andere significante actoren komen tot oplossingen, opvolgingen, correcties….
Intakeprocedure
* Aanmelding bij de contactpersoon
* Inclusievergadering: voldoet aan de criteria?

* Gratis
* Aan elk overleg is er zelfs een kleine incentive verbonden

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014