Startpagina

Projecten

Projecten vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg


Therapeutische projecten

Intersectoraal overleg rond personen met (potentieel voor minderjarigen) chronische psychiatrische stoornissen.
In Oost-Vlaanderen zijn er 4 therapeutische projecten m.b.t. minderjarigen.

LEES MEER >>

Werkondersteuning CGG-BJB

Anoniem casusoverleg, consult in de voorziening voor een 5-tal voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (Blij Leven, Sint-Jan-Baptist, De Totem, De Kerhoek en Steevliet) uit de regio Deinze - Eeklo - Gent vanuit de kind- en jongerenteams van CGG Eclips en RCGG. In een later fase uit te breiden indien middelen.

LEES MEER >>

Met 1,5 VTE aan psychologen ondersteunt het CGG de voorzieningen BJB.

LEES MEER >>

De VDIP-werking (Vroege Detectie en Interventie van Psychose) van CGG Waas en Dender richt zich tot mensen met een verhoogd risico op psychose. Door het aanbieden van een vroegtijdig vangnet trachten we het optreden van de ziekte te voorkomen.
Voor mensen in de nasleep van hun eerste psychose streven we naar het voorkomen van een herval. Cliënten die een psychose doormaken bieden we ondersteuning en hulp om een verdere escalatie te voorkomen.
VDIP is een samenwerking tussen CGG Waas & Dender, APZ Sint-Lucia en PC Sint-Hiëronymus.

LEES MEER >>

Vanuit een gemeenschappelijke nood aan ondersteuning op het vlak van werken rond druggerelateerde problematieken (zowel op organisatie- als op casusniveau) willen bovenstaande partners nauw samenwerken binnen dit project. Enerzijds door efficiënter gebruik te maken van het bestaande aanbod van het CAT en De Sleutel, anderzijds door initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op de specifieke noden van de voorzieningen binnen het Grob-samenwerkingsverband (en verbreed naar collega-voorzieningen in het Gentse).

LEES MEER >>

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014