Startpagina

Outreaching Vlaanderen

Outreaching Vlaanderen

Het Outreach-team, verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Sleidinge, biedt ondersteuning aan voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg die geconfronteerd worden met jongeren met een gedrags-, relationele-, intrapsychische- en/of psychiatrische problematiek.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Niet ven toepassing

Jongeren kunnen aangemeld worden vanuit de gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ (campussen Beernem en Ruiselede) of vanuit de private voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg (regio Gent-Eeklo).
Ook de consulenten van de Jeugdrechtbank te Gent en het Comité Bijzondere Jeugdzorg Gent-Eeklo kunnen jongeren aanmelden bij Outreaching.

We zijn te bereiken van 8u30 tot 17u, elke werkdag op het algemene nummer 09/358.04.11 (vragen naar iemand van het Outreaching-team).
Ons e-mailadres: outreaching@pcsleidinge.be.

Jongeren tussen de 12 en 20 jaar

Doelgroep
De doelgroep waar Outreaching zich op richt, bestaat uit jongeren tussen de 12 en 20 jaar begeleid binnen de Bijzondere Jeugdzorg.
Outreaching richt zich voornamelijk op jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) maar ook jongeren die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben (MOF) kunnen bij Outreaching aangemeld worden. De jongere staat centraal binnen onze werking.
Aanbod van Outreaching
Het aanbod van Outreaching kan zeer divers zijn en is sterk afhankelijk van de vraag van de voorziening en/of de jongere. Een groot deel van onze werking bestaat uit de ondersteuning van teams Bijzondere Jeugdzorg. Dit kan de vorm aan nemen van supervisie, psycho-educatie over een bepaalde problematiek, samen nadenken over aanpak en oriëntatie van een jongere, etc.…
Een tweede luik in onze werking bestaat uit de intensieve individuele ondersteuning van bepaalde jongeren. Deze kunnen de vorm aannemen van individuele gesprekken, maar ook van ‘samen dingen doen’. Ook hier geldt weer dat de manier waarop er met de jongere aan het werk gegaan wordt sterk afhankelijk is van de individuele vraag of problematiek. Sinds ons team uitgebreid werd met een kinder- en jeugdpsychiater kunnen er voor sommige jongeren psychiatrische consultaties georganiseerd worden. Medicamenteuze ondersteuning is mogelijk, maar deze wordt steeds ingebed in een ruimere begeleiding.
Onze werking tracht zoveel als mogelijk preventief te zijn. Indien er zich echter crisissen voordoen, kan Outreaching overgaan tot het faciliteren van een crisisopname in een psychiatrisch ziekenhuis. Wanneer een casus afgerond wordt, voorziet Outreaching ook nog een aantal nazorg-momenten. Gezinsgesprekken kaderen binnen het aanbod en gebeuren steeds in samenspraak met de jongere en de voorziening.

Alle interventies gebeuren op vraag van en in zeer nauw overleg met de aanmelder.
Het multidisciplinaire team
* Luc Welvaert, Coördinator
* Dr. Belo Mussche, Kinder- en Jeugdpsychiater
* Annelies Van Diest, Psychologe
* Denis Helskens, Psycholoog
* Lien Jordens, Psychologe
* Griet Verbiest, Gegradueerde in de orthopedagogie
* Geertui Debosscher, Orthopedagoge
* Veerle Dewaele, Maatschappelijk werkster

De aanmelding verloopt doorgaans telefonisch. In eerste instantie zal er gepeild worden naar de hulpverleningsvraag en de situatie van de jongere. Elke aanmelding wordt zo snel mogelijk besproken in ons multidisciplinaire team. Diezelfde dag nog wordt er opnieuw contact opgenomen met de aanmelder. Bij een positief antwoord zullen verdere afspraken gemaakt worden. Bij hoogdringende situaties (crisis) kan een interventie onmiddellijk volgen.

Binnen een eerste overlegmoment van de aanmelder met iemand van ons team wordt de ruimere context geschetst. Dit moment is tevens geschikt om een verdere, gezamenlijke strategie uit te werken.

Outreaching werkt steeds met minimum drie personen rond één casus. Eén iemand neemt de (eventuele) individuele ondersteuning van de jongere op zich en twee anderen staan in voor de teamondersteuning, supervisie, opvolging van het hulpverleningstraject etc.… Deze drie mensen vormen samen een miniteam en overleggen op regelmatige basis samen rond de casus.

Wanneer jongeren door ons begeleid worden, gebeurt dit op vrijwillige basis. Outreaching heeft wel de mogelijkheden om zeer flexibel, laagdrempelig (wij kunnen zelf naar de jongere toekomen) en aanklampend te werken. De ervaring leert ons immers dat jongeren die aanvankelijk geen ondersteuning wensen, na een aantal gesprekken vaak toch een hulpvraag formuleren.

Outreaching wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Onze dienstverlening is voor de voorzieningen dan ook gratis.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014