Startpagina

Dagcentrum De Sleutel

Dagcentrum De Sleutel - Drugshulp

Het Dagcentrum De Sleutel is een ambulant centrum dat zich richt tot (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving. Er worden zowel individuele sessies als sessies in groep aangeboden.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Niet vermeld.

Meer info:
Dagcentrum De Sleutel
Stropkaai 38, 9000 Gent
09/234 38 33
dcg.onthaal@fracarita.org
www.desleutel.be
MA > 9.00 – 21.00 uur
DI-WO-DO > 9.00 – 17.00 uur
VR > 9.00 - 15.00 uur

Het doet er niet toe wie een cliënt voor begeleiding aanmeldt.
Een aanmelding kan gemakkelijkst telefonisch gebeuren, tijdens de openingsuren. De onthaalverantwoordelijke zal een aantal minimale gegevens vragen en zo snel mogelijk een afspraak met een intakemedewerker regelen.
Wie liever onmiddellijk langskomt kan dat bij voorkeur op dinsdag- dan wel donderdagnamiddag doen. Die middagen zijn er vrije consultaties en kan men zonder afspraak in het dagcentrum terecht.

Niet vermeld

Doelgroep
Het dagcentrum richt zich tot gebruikers dan wel ex-gebruikers van illegale drugs. Ook mensen uit hun omgeving kunnen bij ons terecht.
Aanbod
Jongeren kunnen bij ons terecht voor een intakeprocedure waarna een advies gegeven wordt met betrekking tot de aanbevolen zorg.
Indien aangewezen kunnen individuele begeleidingen opgestart worden. Ook familiebegeleidingen kunnen hun plaats hebben.
Daarnaast zijn oudergesprekken mogelijk, ook al kan de jongere nog niet gemotiveerd worden de stap naar de hulpverlening te zetten.
Bij het werken met jongeren zijn motivatiebevordering en psycho-educatie vaak belangrijke pijlers. Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit de gedragstherapie en het systeemdenken.

De intakeprocedure omvat een drietal gesprekken en wordt afgerond met een consensusgesprek waarbij gepoogd wordt een gezamenlijk akkoord rond de aard van de gewenste behandeling te krijgen.

Tijdens de intakeprocedure wordt getracht samen met de cliënt alle levensterreinen in kaart te brengen. Vaak verstoort het druggebruik immers andere levensgebieden of stimuleren problemen op andere terreinen het gebruik. Een goed behandelplan moet dan ook vaak meerdere terreinen omvatten.
Indien mogelijk en in samenspraak met de jongere worden ouders dan wel verwijzers bij zowel het eerste gesprek als bij het consensusgesprek betrokken.

Het dagcentrum heeft een werking die erkend is door het RIZIV. Dat betekent dat een aanvraag tot betaling van de gesprekken aan de mutualiteit van de cliënt gesteld wordt. De opleg voor de cliënt zelf bedraagt 1,60 euro per consultatie.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014