Startpagina

CGG's

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg is gespecialiseerd in de behandeling en preventie van problemen op het terrein van de geestelijke gezondheid.
Je kan er op afspraak terecht voor gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische hulp. Je kan er regelmatig op consultatie komen, zonder te worden opgenomen. De CGG zijn namelijk ambulante tweedelijnsvoorzieningen. Ze zijn door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd.

Meer info: www.cggoostvlaanderen.be

Vrijwillig versus gedwongen hulp

De hulpverlening is doorgaans op vrijwillige basis.
Bij gedwongen hulpverlening wordt, rekening houdende met dit gerechtelijk kader, gestreefd naar bereidheid en akkoord om rond bepaalde doelstellingen te willen werken. Indien deze medewerking binnen een relatief korte periode niet bereikt wordt, kan geen begeleiding of behandeling opgestart worden.

Bij voorkeur op doorverwijzing van andere hulpverlening doch rechtstreekse aanmelding is ook mogelijk.

Alle leeftijden

Doelgroep
Mensen met ernstige psychosociale of psychiatrische problemen en hun omgeving
Doelen
Samen met cliënt en zijn omgeving wil men een zo grondig mogelijke verandering verwezenlijken. Samen met de cliënt streeft het CGG naar herstel en verbetering, stabilisatie of op zijn minst naar het draaglijk maken van de psychische pijn.
Werkingsprincipes
Hoe werkt een CGG?
Indien het CGG kan helpen, wordt er een afspraak geregeld binnen het eigen centrum.
Men luistert er eerst naar de klachten en de vragen om uit te maken welke de gepaste hulp kan zijn.
In een CGG vertrekt men van de klachten van de cliënt en zijn omgeving. De hulpverleners houden rekening met de verwachtingen en de mogelijkheden.
Dit wil zeggen dat men in een CGG jouw klachten breed bekijkt en meerdere aspecten belicht. Zo probeert men zicht te krijgen op het voelen, denken en handelen van de cliënt. Men bekijkt ook hoe het gesteld is met de relaties en de plaats van de cliënt is in de maatschappij. In een CGG vormt men tevens een beeld over de wisselwerking van al deze aspecten. Het effect van dit alles op het psychische en lichamelijk welzijn schat men eveneens in.
Een CGG bekijkt de klachten vanuit een multidisciplinair diagnostische en therapeutisch kader.

Wat biedt een CGG?
Een CGG biedt psychotherapeutische behandeling, psychosociale begeleiding en medicamenteuze ondersteuning.
Daarnaast wordt consult aangeboden aan voorzieningen en hulpverleners die in contact komen met kinderen/jongeren met psychiatrische problemen.

Een aantal CGG's leggen zich ook toe op de preventie, vroeg-detectie en vroeg-interventie van middelenproblematiek. In dat kader zijn er al projecten i.s.m. een aantal voorzieningen uit de BJB.

Ook m.b.t. suïcidepreventie hebben een aantal CGG's een specifiek aanbod.

De CGG-teams beschikken over verschillende specialisten die samenwerken om je op de juiste manier te helpen. Zo een team bestaat vooral uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers en werkt dus multidisciplinair.
Methodieken: therapeutische kaders
Diverse therapeutische kaders (systemisch, gedragstherapeutisch, cliënt-centered, psychodynamisch) worden aangeboden. Niet elke vestiging heeft echter het gans assortiment van therapiekaders.

* Aanmelden gebeurt vanuit praktisch oogpunt bij voorkeur telefonisch.
* De vraag wordt genoteerd. Er wordt eventueel wat uitleg gevraagd.
* De aanmelding wordt op het team besproken om na te gaan:
--> Of de vraag in het centrum beantwoord kan worden?
--> Wie het best met de cliënt op weg gaat?
--> Indien het centrum geen gepaste hulp kunnen bieden, naar wie of welke dienst de cliënt het best verwezen wordt?
--> Wie met de cliënt contact neemt om te bekijken hoe de eventuele wachttijd kan overbrugd worden?
--> Waar de cliënt ondertussen terecht kan bij crisissituaties?
* Het centrum neemt terug contact op met de cliënt.

Per consultatie wordt een cliëntbijdrage gevraagd die maximaal € 15 bedraagt.

Voor consultaties bij de psychiaters gelden de tarieven volgens de overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen.
De bijdrage mag geen hinderpaal vormen voor het verkrijgen van zorg. Daarom houdt men bij het bepalen van de prijs rekening met de financiële situatie.

Gent - CGGZ, Regio Groot Gent 'Eclips'

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Regio Groot Gent Eclips
Elyzeese Velden 74 - 9000 Gent
telefoon: 09/235.22.41
www.cggeclips.be
e-mail: info@cggeclips.be

Gent - Crisisinterventie De Schelp 9000 Gent, Elyzeese Velden 74
telefoon: 09/223.23.09
e-mail: centrum.deschelp@cggeclips.be
Gent - C.A.T. Centrum voor Studie, Behandeling en Preventie van Alcoholisme en Toxicomanieën
9000 Gent, Hospitaalstraat 7
telefoon: 09/223.89.99
e-mail: cat.preventiehuis@cggeclips.be
Gent - CGGZ 9000 Gent, Bernard Spaelaan 141
telefoon: 09/222.04.04
e-mail: centrum.bevrijding@cggeclips.be
Gent - Advies- en Begeleidingscentrum 9040 Gent, Azaleastraat 27
telefoon: 09/228.77.78
e-mail: advies.en.begeleidingscentrum@cggeclips.be
Gent - Guidance Centrum 9050 Gent, Jef Vandermeulenstraat 59
telefoon: 09/233.91.42
e-mail: guidance.centrum@cggeclips.be


Gent - Regionaal CGGZ 'Deinze-Eeklo-Gent'

Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
Holstraat 95 - 9000 Gent
telefoon: 09/269.89.39
www.rcgg.be
e-mail: rcgg@rcgg.be

Gent - CGGZ 9000 Gent, Keizervest 17
telefoon: 09/223.20.82
e-mail: cgg.keizervest@rcgg.be
Gent - CGGZ 9000 Gent, Holstraat 95
telefoon: 09/269.89.39
e-mail: cgg.holstraat@rcgg.be
Deinze - CGGZ 9800 Deinze, Georges Martensstraat 40
telefoon: 09/386.36.90
e-mail: cgg.deinze@rcgg.be
Eeklo - CGGZ 9900 Eeklo, Tieltsesteenweg 10
telefoon: 09/377.18.61
e-mail: cgg.eeklo@rcgg.be


Sint-Niklaas - CGGZ 'Waas en Dender'

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender
Grote Peperstraat 15 - 9100 Sint-Niklaas
telefoon: 03/760.00.70
www.cggwaasendender.be
e-mail: ggzwd@cggwaasendender.be

Sint-Niklaas 1 - CGG Waas & Dender 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 187 6
telefoon: 03/760.00.50
e-mail: sintniklaas@cggwaasendender.be

Delta CURATIE
9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 187 6
telefoon: 03/760.00.50 e-mail: deltacuratie@cggwaasendender.be
Delta PREVENTIE
9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 15
telefoon: 03/760.00.70 e-mail: deltapreventie@cggwaasendender.be
Basiswerking kinderen en Jongeren
9120 Beveren, Ciamberlanidreef 246
telefoon: 03-760 07 70 e-mail:
Sint-Niklaas 2 - CGG Waas & Dender 9100 Sint-Niklaas, Klein-Hulststraat 83
telefoon: 03/776.43.85
e-mail: sintniklaas@cggwaasendender.beHet Klaverblad
9100 Sint-Niklaas, Papenakkerstraat 2
telefoon: 03/760.07.70 e-mail: klaverblad@cggwaasendender.be
Lokeren - CGG Waas & Dender 9160 Lokeren, Uebergdreef 12
telefoon: 09/348.14.77
e-mail: lokeren@cggwaasendender.be
Dendermonde - CGG Waas & Dender 9200 Dendermonde, Koning Albertstraat 14
telefoon: 052/21.79.88
e-mail: dendermonde@cggwaasendender.be


Dendermonde - CGGZ 'De Drie Stromen'

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen
Brusselsestraat 97 - 9200 Dendermonde
telefoon: 052/21.36.95
www.dedriestromen.be
e-mail: lucettederidder@dedriestromen.be

Lokeren - Centrum voor Begeleiding en Psychotherapie 9160 Lokeren, Haarsnijderslaan 14
telefoon: 09/348.91.42
e-mail: cgglokeren@dedriestromen.be
Dendermonde - CGGZ Sas 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 97
telefoon: 052/21.36.95
e-mail: cggdendermonde@dedriestromen.be
Wetteren - CGGZ 9230 Wetteren, Koningin Astridlaan 12
telefoon: 03/369.49.41
e-mail: cggwetteren@dedriestromen.be


Aalst - CGGZ 'Zuid-Oost-Vlaanderen'

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen
Langestraat 12 - 9300 Aalst
telefoon: 078 / 15 55 70
www.zov.be
e-mail: administratie@zov.be

Aalst
CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
9300 Aalst, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen
Langestraat 12
telefoon: 078 / 15 55 70
e-mail: administratie@zov.be

CGG De Spiegel
9700 Oudenaarde, Terkerkenlaan 1 A
telefoon: 078 / 15 55 70
e-mail: cgg.despiegel@zov.be


  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014