Startpagina

Brugfunctie

Brugfunctie

De brugfunctie heeft o.a. als taak een zorgtraject te ontwikkelen voor jongeren die onder toezicht staan van de Jeugdrechtbank en een psychiatrische problematiek hebben.

Vrijwillige versus gedwongen hulp

Niet van toepassing.

Meer info:
Lies Vandemaele
Groeningepoort 4 - 8500 Kortrijk
0474-48 61 62
lies.vandemaele@brugfunctie.be

Iedere partner die werkt met de doelgroep kan een knelpunt, vraag naar informatie over het aanbod, voorstel voor vorming, vraag naar overleg of bemiddeling,… aanbrengen.

De brugfunctie kan echter enkel casusoverstijgend werken. Een bepaalde casus kan wel als insteek voor overleg gebruikt worden. Het doel is echter steeds de structurele samenwerking verbeteren en aan afstemming werken.

Niet specifiek vermeld.

Doelgroep
Voorzieningen en diensten in de regio Oost- en West-Vlaanderen die betrokken zijn bij jongeren die onder toezicht staan van de Jeugdrechtbank en een psychiatrische problematiek hebben
Aanbod
>> Aanleveren van informatie over het zorgaanbod, samenwerkingsverbanden en structuren voor de doelgroep justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek.
>> Overleg, faciliteren en bemiddelen
>> Signaleren van knelpunten aan de overheid, evaluatie van het zorgtraject.

Via telefonisch contact, mail of overleg kan een vraag gesteld worden aan de brugfunctie. Er wordt nagegaan wat de brugfunctie als antwoord kan bieden.

Gratis

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014