Startpagina

Regelgevend kader

De Bijzondere Jeugdbijstand is opgedeeld in:

De gerechtelijke jeugdbijstand met als regelgeving : “de Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade” laatst gecoördineerd op 1 oktober 2007.
De jeugdrechtbanken horen onder het federaal Ministerie van Justitie.
De Sociale diensten bij de Jeugdrechtbank horen onder het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn.
De vrijwillige jeugdbijstand met als regelgeving: “het Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand”.

Voor de organisatie van de sociale diensten bij de Jeugdrechtbank, de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en de private voorzieningen en projecten zijn uitvoeringsbesluiten voorzien:

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank: “Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 houdende organisatie en werkwijze van de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken”.
Comités Bijzondere Jeugdzorg: “Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 betreffende de organisatie en de werking van de comités voor Bijzondere Jeugdzorg”.
Bemiddelingscommissie: “Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1998 houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand en het administratief secretariaat”.
Private voorzieningen: “Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand”.

Eveneens van toepassing zijn het kwaliteitsdecreet en de decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014