Startpagina

Gemeenschapsinstellingen

Gemeenschapsinstelling De Zande

Als de jeugdrechter vindt dat een jongere beschermd moet worden, kan hij hem/haar voor een bepaalde periode in een gemeenschapsinstelling plaatsen. Dit gebeurt om de jongere een beter toekomstperspectief te geven. In de gemeenschapsinstellingen heb je open en gesloten afdelingen.
In welke afdeling een jongere terecht komt, hangt af van de ernst van de situatie. De jeugdrechtrechter probeert de jongeren te plaatsen in de instelling die het dichtst bij hen thuis ligt. Er is een gemeenschapsinstelling 'De Zande' in Beernem (meisjes) en in Ruiselede (jongens) en een gemeenschapsinstelling 'De Hutten' in Mol. Wanneer in bede instellingen geen plaats is, kan de jongere ook voor korte tijd terecht in de federale jeugdinstelling 'De Grubbe' in Everberg.

Open of gesloten afdeling

Zowel in de open als in de gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling kunnen POS-jongeren en MOF-jongeren geplaatst worden door de jeugdrechter.
In beide afdelingen speelt het dagelijkse leven zich vooral af binnen de binnen van de instelling, maar in een gesloten afdeling zijn de regels en het toezicht strenger dan in de open afdeling.
Ook in de open afdeling kan de jongere niet zomaar gaan en staan waar hij/zij wil: de jongere slaapt er, eet er, doet er activiteiten en gaat er naar school. Pas gaandeweg kan het gebeuren dat de jongere gemakkelijker naar buiten kan. En als er vorderingen gemaakt worden kan hij/zij ook deelnemen aan activiteiten butien de instellen en ook naar school gaan buiten de instelling.
In de gesloten afdeling is het toezicht veel strenger en duurt het ook langer vooraleer jongeren buiten de instelling kunnen deelnemen aan activiteiten.

De Zande, voor meisjes, in Beernem, stelt 40 plaatsen ter beschikking.
Info: Steven Bert, pedagogisch directeur, steven.belet@jongerenwelzijn.be

De Zande, voor jongens, in Ruiselede, heeft 54 open en 26 gesloten plaatsen.
Info: Bert Ducatteeuw, pedagogisch directeur, bert.ducatteeuw@jongerenwelzijn.be

Organisatie van hulpverlening aan minderjarigen en hun gezinnen die hulp opgelegd krijgen door de jeugdrechter en begeleid worden door de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank.

Niet rechtstreeks toegankelijk. Na beslissing van de jeugdrechter tot plaatsing in de gemeenschapsinstelling > voor POS- en MOF-jongeren

Open gemeenschapsinstelling:
voor jongeren vanaf 12 jaar, die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, die indien gepleegd door een meerderjarige een correctionele gevangenisstraf van 3 jaar of meer oplevert, in geval van slagen en verwonden, in geval van recidive na een eerdere plaatsing bij vonnis, in geval van niet naleven van maatregelen.

Gesloten gemeenschapsinstelling: voor jongeren vanaf 14 jaar, die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd waar een straf van vijf tot tien jaar op staat indien gepleegd door een meerderjarige, in geval van aanranding van de eerbaarheid met geweld, bedreiging van personen.

Jongeren tussen 12 en 14 jaar kunnen niet in een gesloten Gemeenschapsinstelling worden geplaatst. Uitzondering: Jongeren tussen 12 en 14 jaar die een ernstige aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van wie hetgedrag uitzonderlijk gevaarlijk is.

Van 12 tot 20 jaar

Modules
1. Kort verblijf en toezicht (time-out en kortdurende oriëntatie)
2. Residentiële begeleiding, behandeling, training en toezicht
3. Residentiële diagnostiek en toezicht (observatie
Doelgroep
Minderjarigen die als misdrijf omschreven feiten hebben gepleegd of zich bevinden in een extreem problematische opvoedingssituatie
Doelen van de werking
- Vrijheidsbeperking en structuurverlening: duidelijke grenzen stellen en bescherming aanbieden
- Voorzien van een pedagogisch, didactisch (huisonderwijs) en therapeutisch aanbod
- Toeleiden naar private diensten of voorzieningen asap (subsidiariteit)
- Hoofddoel: maatschappelijke (re)integratie
Methodieken en werkingsprincipes
Basiscomponenten
- Pedagogisch model van G.R. Patterson (gedrag en interactie)
- Ervaringsleren (beleving)
- Contextgerichte benadering en interventies (sociale en maatschappelijke relaties)
Functies
- Cognitieve gedragstherapie
- Competentievergroting
- Ervaringsleren (geïndividualiseerd)
- Ouderbegeleiding
- Trajectbegeleiding
- Individuele counseling/psychotherapie
- Psychiatrische en paramedische ondersteuning
- Nazorg

Projecten
- GKRB (uitstroombevorderend initiatief)
- Inreach OPZ Geel (therapeutisch aanbod ingeval van psychiatrische zorgbehoeften bij minderjarigen geplaatst in de Gemeenschapsinstelling)
- Outreach PC Sleidinge
- Slachtoffer in Beeld
- Behandelunit (De Hutten): voor delinquente jongeren die in hoge mate recidiveren en waarop de bestaande begeleidingsprogramma’ s weinig impact hebben; gedwongen intensieve geïndividualiseerde behandeling

Aanmelding gebeurt door de consulent van de Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank. De Gemeenschapsinstelling heeft opnameplicht binnen haar beschikbare capaciteit.

Op kosten van het Fonds Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap.

Andere gemeenschapsinstellingen

Naast de Oost-Vlaamse instellingen in Beernem en Ruiselede organiseert de Vlaamse gemeenschap vergelijkbare instellingen in Mol (De Kempen).
Tevens is er in Everberg een gesloten instelling met een 'gevangenisregime' [40 plaatsen].

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014