Lexicon van het durfkapitaal

 

Net als alle andere sectoren heeft die van het durfkapitaal zijn jargon. De termen buy-out, secondary buy-out, seed capital en IRR hebben voor de Angelsaksische durfkapitalisten en hun Belgische collega's al lang geen geheimen meer. Maar voor de leek is het durfkapitaaljargon een kluwen. Een lexicon.

 

Auction

Veilingprocedure bij de verkoop van een bedrijf. Bij een open auction wordt het verkoopmemorandum heel breed rondgestuurd. Bij closed negociations wordt een beperkt aantal potentiële overnamekandidaten gecontacteerd.

Captive

Durfkapitaalfonds dat een volledige dochter is van een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Voorbeelden van Belgische captives zijn Fortis Private Equity, ING Private Equity of KBC Investco.

Carried interest

Het deel van de winst dat wordt uitbetaald aan de beheerders van een durfkapitaalfonds op de door hen gerealiseerde meerwaarden, na het behalen van een minimumrendement.

Closed-end fund

Fonds met een vooraf bepaalde looptijd, meestal tien jaar. Het tegenovergestelde van een open-end fund. De beheerders van een closed-end durfkapitaalfonds zijn general partners. De partijen die in zo'n fonds investeren zijn limited partners.

Closing

Administratieve en juridische afhandeling van een transactie, waarbij de betaling en de effectieve overdracht van eigendom gebeurt. Ook wel completion.

Due diligence

Zorgvuldigheidsonderzoek. De bedrijfseconomische, technologische, commerciële, financiële, fiscale, juridische, sociale en milieurechtelijke positie van het bedrijf wordt in detail bestudeerd, net als de sterkte en de kwaliteit van het management en het businessplan. Als een tussenpersoon in opdracht van de verkopende aandeelhouder dat onderzoek uitvoert, spreekt men over vendor due diligence.

Ebitda

Bedrijfskasstroom van een bedrijf. Bij een met schulden gefinancierde overname (buy-out) wordt de overnameprijs meestal als een veelvoud van de ebitda uitgedrukt. De toekomstige bedrijfskasstroom (ebitda) van het overgenomen bedrijf dient onder andere om de schulden af te betalen.

Exit

Desinvestering. Uit het kapitaal van een bedrijf stappen door middel van een beursgang, de verkoop van een bedrijf aan een concurrent of aan een andere financiële partij of door een failllisement.

Fund of funds

Fonds dat alleen in andere durfkapitaalfondsen belegt en niet rechtstreeks in bedrijven. Kan het best worden vergeleken met een dakfonds.

Fundraising

Het ophalen van verse middelen door een durfkapitaalfonds (bij closed-end funds). De jongste maanden stromen miljarden euro's naar de fondsen, omdat durfkapitaal als een goed alternatief voor andere beleggingen wordt beschouwd.

Gecommitteerd kapitaal

De kapitaalverbintenis die wordt onderschreven door een investeerder in een durfkapitaalfonds. Het bedrag van die verbintenis wordt door het beheerders van het fonds opgevraagd naarmate de investeringen worden gerealiseerd.

Initial Public Offering (IPO)

Beursintroductie. Een van de desinvesteringspistes voor bedrijven uit de portefeuille van een durfkapitalist.

Internal Rate of Return (IRR)

Het rendement van een investering op jaarbasis.

Lead investor

De investeerder die bij de kapitaalronde van een bedrijf het grootste bedrag belegt. Hij is ook verantwoordelijk voor de afhandeling van de financiering.

Leveraged buy-out (LBO)

Een met schulden gefinancierde overname. Op dit ogenblik het meest populaire overnamesegment bij durfkapitalisten. Bij zo'n transactie wordt een deel van het overnamebedrag in contanten betaald, het resterende deel via het aangaan van schulden. Dat deel wordt mettertijd groter. De overnames van Ontex (door Candover), Massive (CVC) en Balta (Doughty Hanson) zijn de bekendste Belgische voorbeelden van LBO's.

Management buy-in (MBI)

Een met schulden gefinancierde overname van een bedrijf door een externe investeerder met behulp van een extern nieuw management.

Management buy-out (MBO)

Een met schulden gefinancierde overname van een bedrijf door een externe investeerder samen met het bestaande management van het bedrijf.

Private equity

Durfkapitaal. Geld dat in niet-beursgenoteerde bedrijven wordt geïnvesteerd.

Private placement

Private plaatsing. Een beursgang van een bedrijf wordt meestal voorafgegaan door een of meerdere private financieringsrondes, waarbij op maat gemaakte financiële instrumenten (aandelen, al dan niet converteerbare obligatieleningen, enzovoort) worden aangeboden aan institutionele investeerders.

Secondary buy-out (SBO)

Transactie waarbij een durfkapitalist zijn belang in een bedrijf verkoopt aan een andere durfkapitalist. Dat soort transacties wint de jongste tijd aan belang. Recente voorbeelden zijn de verkoop van de Duitse raamprofielenproducent Gealan door de GIMV aan Axa Private Equity of de verkoop van Pizza Belgium, de eigenaar en uitbater van 47 Pizza Hut-vestigingen in ons land, door het Buy Out Fund aan KBC Investco.

Seed capital

Kapitaal ter financiering van het onderzoek naar en de ontwikkeling van een concept.

Signing

Definitieve ondertekening van een overeenkomst.

Trade sale

De verkoop van een participatie aan een industriële partij - een concurrent of sectorgenoot - van het betrokken bedrijf.

Venture capital

Kapitaal ter financiering van jonge, snelgroeiende bedrijven.

 

 

 

Onze webstek is in dit eerste stadium minimalistisch qua inhoud en vorm. In de nabije toekomst wordt deze website gevoelig uitgebreid, wij hopen dat u kortelings ons nog eens een bezoekje brengt!

 

Wij bieden u alvast graag een paar artikels aan. Hopelijk vind u ze net als wij leerrijke lectuur.

 

 

  1. Strategie

    Leid uw bedrijf alsof dat de enigste activa was van uw familie!

  2. Fusies & Overnames

    Arkimedes & VriendenleningCopyright Durfkapitaal © 2005 | Management Advies: BrainWin