Knelpunt : Ligging Industrieterrein


Terug naar Leefbaar Landen Home Page

 

Windrichting

Het industrieterrein bevindt zich ten Westen van het centrum van de stad.

Bijgevolg is het zonder meer duidelijk dat emissies van de bedrijven in de lucht over het centrum van de stad geblazen worden en daar heel wat hinder veroorzaken.

Doordat westenwind de overheersende windrichting is, mag de Landense bevolking zich geregeld verheugen in stankgolven afkomstig van het industrieterrein.

 

Ontsluiting

Een verkeerde inplanting t.o.v. de stad is echter niet de enige fout die gemaakt werd bij de planning van het industrieterrein.

Men vergat blijkbaar ook dat een industrieterrein bereikbaar moet zijn, niet alleen voor personenwagens, maar ook voor zware vrachtwagens, mogelijk geladen met gevaarlijke stoffen.

Vermits er geen gepaste ontsluitingsweg werd aangelegd, moet het zware verkeer nu langs druk bewoonde straten.

Een gevolg hiervan zijn de huidige verkeersproblemen in de Overwindenstraat .

 

Terug naar Leefbaar Landen Home Page


Copyright 1996, Leefbaar Landen, 15 oktober 1996

Reacties zijn steeds welkom