Knelpunt : Verkaveling Kalsberg


Terug naar Leefbaar Landen Home Page

 

Praktische Info

Kalsbergstraat
3400 Landen

 

Probleemstelling

De gronden achter de huizen van de Kalsbergstraat zullen worden verkaveld. Op deze verkaveling werden volgende aanmerkingen geformuleerd :

 

Akties van Leefbaar Landen

 

Commentaar

Op zijn minst kan men het raar vinden dat de firma die de woonbehoeftestudie heeft gedaan, plots eigenaar wordt van te verkavelen gronden. Is dit misschien ook voorkennis ?

 

Terug naar Leefbaar Landen Home Page


Copyright Leefbaar Landen, 03 maart 1998

Reacties zijn steeds welkom