Historiek


Terug naar Leefbaar Landen Home Page

 

Het prille begin.

Reeds bij de plannen tot aanleg van het industrieterrein wezen een aantal inwoners op de verkeerde inplanting van het industrieterrein : ten westen van de stad met als gevolg dat eventuele emissies richting centrum zouden gaan.

Dit verzet werd nog sterker toen bleek dat een bedrijf, bekend voor zijn milieu-onvriendelijkheid, zich op het industrieterrein zou gaan vestigen.

Het werd een welles-nietes-spelletje waarbij de ene "specialist" een studie voorlegde waaruit bleek dat de productiemethodes dermate verbeterd waren zodat de bevolking geen hinder zou ondervinden van het bedrijf, en de andere "specialist" een studie voorlegde die aantoonde dat er toch hinder zou zijn.

Spijtig genoeg heeft de laatste specialist gelijk gekregen. En degenen die in het begin hun protest hadden laten horen, verstomden stilaan omdat zij steeds van het kastje naar de muur gestuurd werden.

 

Heropleving.

Dit nam niet weg dat vele inwoners zich stoorden aan de geurhinder, en aan het lakse optreden van hogere overheden.

Toen er dan voorgesteld werd het industrieterrein uit te breiden, kwam er dan ook een brede protestgolf op gang : waarom moest de bevolking akkoord gaan met een uitbreiding als de overheid de reeds bestaande bedrijven nog niet eens aan banden kon leggen ?

Door dit protest werd slechts een klein gedeelte van de geplande uitbreiding goedgekeurd.

 

Volle bloei.

De inwoners die zich gevonden hadden in het protest tegen de uitbreiding van het industrieterrein bleven met elkaar contact houden, en zo kwam het dat de werkgroep klaar was toen er een milieuvergunning aangevraagd werd voor een bedrijf dat ook de nodige risico's op milieuvervuiling inhield.

Bovendien werd het verkeer van en naar het industrieterrein steeds hinderlijker : er is immers nooit een weg aangelegd voor de ontsluiting van het industrieterrein. Zwaar verkeer moet bijgevolg door de woonwijken.

Terug naar Leefbaar Landen Home Page


Copyright Leefbaar Landen, 15 oktober 1996

Reacties zijn steeds welkom