Knelpunt : Ekokemi


Terug naar Leefbaar Landen Home Page

 
Praktische Info

Ekokemi
Roosveld 1
3400 Landen
tel.
fax.

Afgevaardigd bestuurder : Dhr. Dirk Van Eetvelde

Deel van Aluminium Services Landen

Hoort samen met Coil Anodizing and Coating

 

Aktiviteit

Verwerken van aluminiumafval

 

Vergunningen

D/PMVC/94H02/9241 dd 08.12.94 (zie dok. 1994081210 en 20)
AMV/00064240/600 dd 31.05.95 (zie dok. 1995060210)

 

Probleemstelling

Voor de verwerking moeten grote hoeveelheden zoutzuur aangevoerd worden. Tevens moeten grote hoeveelheden verwerkt produkt afgevoerd worden.

Het industrieterrein heeft echter geen aangepaste ontsluitingsweg.

.

Akties van Leefbaar Landen

 

Commentaar

Alhoewel er meer dan duizend bezwaarschriften waren, gaf het schepencollege toch een gunstig advies voor de aflevering van de milieuvergunning.

De vergunning werd dan ook afgeleverd.

De stad bekwam wel een bijkomende overeenkomst met het bedrijf. Deze overeenkomst voorziet :

Naar verluid zou het bedrijf deze aktiviteit uiteindelijk toch niet gaan uitoefenen (1997). Hiervan hebben we nog geen officiële bevestiging van kunnen bekomen.

Terug naar Leefbaar Landen Home Page


Copyright 1997, Leefbaar Landen, 08 april 1997

Reacties zijn steeds welkom