Doelstellingen


Terug naar Leefbaar Landen Home Page

 

"Milieu-bewaking"

De werkgroep tracht de naleving van de milieu-wetgeving en de vergunningen op te volgen. Indien overtredingen vastgesteld worden, of indien lacunes in de wetgeving of vergunningen opgemerkt worden, dan wordt dit doorgespeeld aan de bevoegde instanties.
Meer hierover vind je op onze pagina "Landense knelpunten".

 

Sensibilisatie

Zowel bedrijven als particulieren zijn vaak nog niet genoeg bewust van de gevolgen van vervuiling van ons milieu.
Leefbaar Landen tracht hen hierop te wijzen en eventueel alternatieven aan te wijzen.

We trachten ook te werken rond :

Informatie over een en ander kan je al vinden op de website van De Kleine Aarde : boeken, recepten, tuinieren, klussen, links, geschiedenis, ...

 

Drukkingsgroep

 

Beleidsadviserend

Via de vertegenwoordiging van Leefbaar Landen in de Minaraad en de Gecoro tracht de werkgroep mee te werken aan een degelijk milieubeleid in de gemeente.

Terug naar Leefbaar Landen Home Page


Copyright Leefbaar Landen, 30 januari 1998

Reacties zijn steeds welkom