Knelpunt : Coil Anodizing and Coating

Milieuvergunningsaanvraag 12.97


Terug naar Leefbaar Landen Home Page

De vergunningsaanvraag had betrekking op :

 

Probleemstelling


Milieuadviesraad Landen - Advies 055 - 3 december 1997

Milieuvergunningsaanvraag door COIL

Gelet op de door het gemeentebestuur voorgelegde milieuvergunningsaanvraag van de firma Coil met als voorwerp :

Gelet op de scheikundige stoffen die zullen gebruikt worden en overwegende dat verschillende van deze stoffen in de veiligheidsfiches gecatalogeerd staan als:

Gelet op de afzuigcapaciteit van 400.000 Nm3 / u en op de emissie van 57 mg/Nm3 (berekening gemaakt door COIL) en overwegende dat bij één dag windstil weer 22,77 Kg x 24 u = 546 Kg solvent in de lucht boven Landen blijft hangen.
Dit komt overeen met een luchtlaag van 4 meter hoog in een gebied van 240 ha die een concentratie van 57mg/m3 solvent bevat.
Bedenk hierbij ook even het volgende : als je in een lokaal van 4 x 4 x 2.5m hoog een strook van 20 x 25 cm verft, en je laat ramen en deuren gesloten, dan heb je in dat lokaal een solventconcentratie van 57 mg/m3.

Gelet op de mening van Prof. Baeyens, K.U.Leuven, een specialist terzake, waarin gesteld wordt dat geurhinder te verwachten valt.

Gelet op de nabijheid (aangrenzend) van Conti BPC, en de gekende problemen met Conti BPC (geurhinder en oncontroleerbaarheid van de emissies).

Gelet op de rapporten van de VMM i.v.m. de snuffelpalen in Landen en

Gelet op verschillende studies, door de overheid van de USA aangevraagd, waarin gesteld wordt dat :

Overwegende dat :

Gelet op de nabijheid van woonwijken en het centrum van de stad, en op de gevoeligheid van de bevolking voor geurhinder,

En na bespreking tijdens de vergadering van 3 december 1997,

Adviseert de M.A.R. enkel gunstig op voorwaarde dat :


Gevolgen van dit advies

 

Links

Wil u zelf wat zoeken, dan zijn hier enkele interessante startpagina's :

 

Terug naar Leefbaar Landen Home Page

Copyright Leefbaar Landen, 31 maart 1998

Reacties zijn steeds welkom