Inleiding


Vrouwelijke raadsleden uit Groot-Kortrijk

Na een kort historisch overzicht van de strijd voor het vrouwenstemrecht blikt deze brochure terug op het leven en de politieke carriŽre van de vrouwelijke raadsleden uit Groot-Kortrijk. Alle vrouwen die tussen 1921 en vandaag in de Kortrijkse gemeenteraad of in de gemeenteraad van een deelgemeente gezeteld hebben, komen aan bod. Vrouwen die enkel aanverwante politieke mandaten bekleed hebben zoals bijvoorbeeld in het OCMW of de vroegere COO, worden dus niet behandeld. Meestal zijn de vrouwelijke gemeenteraadsleden rechtstreeks verkozen. Soms verwerven ze hun zetel door opvolging. Wie zijn deze vrouwen? Wat brengt hen ertoe om de stap naar de politiek te zetten? Hoe zien ze hun positie als vrouw in de politiek? Wat zijn de moeilijkheden? Wat is de mooie kant van de politiek?

Rangschikking van de fiches

Voor elk vrouwelijk raadslid is een afzonderlijke fiche voorzien. De fiches worden in omgekeerde volgorde geordend. De jongste legislatuur komt het eerst aan bod; de legislatuur waarin vrouwen voor het eerst zetelden het laatst. De raadsleden krijgen een plaats in de legislatuur van hun eerste mandaat. Binnen elke legislatuur worden de raadsleden in omgekeerde alfabetische volgorde gerangschikt. Dat betekent dat de laatste letters van het alfabet het eerst aan bod komen. De alfabetisch geordende inhoudstafel verwijst naar de plaats van de fiches in de brochure. Het fichesysteem maakt de aanvulling van de brochure in de toekomst makkelijk.

Opmaak van de biografieŽn

De biografische schets volgt een vast stramien. Naast de foto van het raadslid staan een aantal primaire gegevens zoals naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, eventuele overlijdensplaats en -datum, politieke partij of naam van de kieslijst, gemeente en periode van het politiek mandaat in de gemeenteraad. Onder de foto volgt een korte biografie. De familiale en politieke achtergrond komt het eerst aan bod. Daarna wordt het beroeps- en gezinsleven behandeld. Tenslotte wordt ingegaan op de politieke carriŽre met bijzondere aandacht voor de motieven voor het politiek engagement, de interessesferen en de ervaringen als vrouw in de politiek.

Informatiebronnen

De processen-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen vormen een eerste informatiebron. Ze bevatten de kandidatenlijsten en de verkiezingsuitslagen. Helaas zijn ze vůůr 1946 onvolledig bewaard. De belangrijkste bron van informatie zijn evenwel de interviews die afgenomen werden van de raadsleden zelf of van hun familie en kennissen als het raadslid inmiddels overleden is. Desondanks was het niet mogelijk om voor een aantal overleden raadsleden voldoende informatie terug te vinden. Vandaar dat een aantal biografische schetsen iets korter zijn. Als lezers en lezeressen na de lectuur van deze brochure bijkomende, nuttige informatie kunnen aanbrengen, zal die verwerkt worden in de volgende uitgave.

Terug naar de startpagina

Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms