Lijst van afkortingen


ABVV 
Algemeen Belgisch Vakverbond
ACV
Algemeen Christelijk Vakverbond
ACW 
Algemeen Christelijk Werknemersverbond
AGALEV
Anders Gaan Leven
BSP
Belgische Socialistische Partij
BWP
Belgische Werklieden Partij
CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst
CM
Christelijke Mutualiteit
CMBV
Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen
COO
Commissie voor Openbare Onderstand
CVP
Christelijke Volkspartij
FVV
Federatie Vlaamse Vrouwengroepen
HIEPSO
Hoger Instituut voor Economisch, Paramedisch en Sociaal Onderwijs
IPSOC
Instituut voor Psycho-Sociale Opleiding
KAV
Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging
KULAK
Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk
KULeuven
Katholieke Universiteit Leuven
KVLV
Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen
KWB
Kristelijke Werknemersbeweging
LBC
Landelijke Bedienden Centrale
NCMV
Nationaal Christelijk Middenstandsverbond
NWK
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
OCMW
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
PIH
Provinciale IndustriŽle Hogeschool
PVV
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang
SP
Socialistische Partij
SVV
Socialistische Vooruitziende Vrouwen
VFSG
Vlaamse Federatie van Socialistische Gepensioneerden
VKAJ
Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd
VKSJ
Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd
VLD
Vlaamse Liberalen en Democraten
VNV
Vlaams Nationaal Verbond
VU
Volksunie
VUB
Vrije Universiteit Brussel
VVSG
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

Terug naar de startpagina

Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms