Elza Wille
° Kortrijk, 01-10-1942


Gemeenteraadslid Bellegem
12-03-1971 - 04-10-1972
BSP

 

Een gedreven ABVV-militante

Een moeilijke jeugd

Elza Wille wordt in oktober 1942 geboren als tweede in een rij van zes kinderen. Vader gaat maar zelden werken en moeder kan omwille van fysieke beperkingen evenmin buitenshuis werken. Met veel moeite schraapt moeder Wille telkens opnieuw het nodige bij elkaar om haar kinderen te voeden en te kleden. Af en toe helpt ze de zusters in het klooster van Don Bosco met de was. In ruil voor haar arbeid krijgt ze wat eten mee naar huis. Als oudste dochter wordt Elza Wille snel ingeschakeld als hulp in het huishouden. Na haar huishoudelijke taken steekt ze de boeren op het land een handje toe om een centje bij te verdienen. Op veertienjarige leeftijd is Elza Wille niet langer schoolplichtig. Ze verlaat de school en gaat aan de slag in een textielfabriek in Moeskroen. Op die manier helpt ze haar familie aan een inkomen.

Houtbewerkster

Elza Wille huwt in 1960 met José Verenneman. Haar echtgenoot werkt eveneens in de textielsector. Na hun huwelijk vestigt het koppel zich in Kortrijk. Elza Wille ruilt haar werk in Moeskroen voor een plaats als arbeidster in een Kortrijkse textielfabriek. In 1961 wordt ze moeder van een enige zoon. Naast de verantwoordelijkheid voor haar eigen gezin blijft ze haar moeder helpen met de zorg voor haar jongere zussen en jongste broer. Na enkele jaren verhuist het echtpaar naar Bellegem en gaan ze beiden aan de slag in een andere sector. Elza Wille is het eerst aan de beurt. In 1964 start ze als houtbewerkster in een meubelfabriek in Bellegem. Enkele maanden later maakt haar echtgenoot de overstap naar dezelfde firma.

ABVV-militante

Elza Wille wordt in 1968 afgevaardigde voor het ABVV in de meubelfabriek waar ze werkt. Ze blijft dit 26 jaar lang. Al die tijd is ze de enige vrouwelijke vakbondsafgevaardigde. Mannen en vrouwen hebben wettelijk recht op een gelijk loon voor gelijk werk. Door mannen en vrouwen die hetzelfde werk verrichten in verschillende categorie'n onder te brengen, is dit in de praktijk niet steeds het geval. Dat is een doorn in het oog van Elza Wille. De mannelijke vakbondsmilitanten geven haar gelijk, maar concrete steun blijft uit. Vandaar dat de werkgever niet geneigd is daar iets aan te veranderen. Elza Wille maakt ook jarenlang deel uit van het gewestelijk bestuur van de algemene centrale van de ABVV-afdeling Kortrijk. In 1994 ruimt ze plaats voor een jongere vrouw.

Vanuit de SVV in de politiek gedreven

Na de verhuis naar Bellegem wordt Elza Wille lid van de plaatselijke SVV. Korte tijd nadien combineert ze de functie van voorzitster en secretaris. In 1970 wordt ze gevraagd om op de socialistische lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te staan. Op aansporen van de SVV vraagt en krijgt ze de derde plaats. De socialistische partij behaalt in Bellegem twee zetels. Elza Wille wordt verkozen tot eerste opvolgster. Na het overlijden van Georges Desimpelaere in maart 1971 krijgt ze een zitje in de Bellegemse gemeenteraad. Samen met Jenny Vertriest van de CVP is ze het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid in Bellegem. Anderhalf jaar later zegt ze de gemeenteraad evenwel vaarwel. Ze heeft het moeilijk met het sluiten van partijgebonden compromissen.

Bellegems gemeenteraadslid

In de Bellegemse gemeenteraad verdedigt Elza Wille een maatregel ten voordele van wie een beroep doet op de Commissie van Openbare Onderstand. Mensen die afhankelijk zijn van steun van deze instelling moeten wekelijks aan de deur van het commissiegebouw aanbellen en wachten tot iemand komt open doen. Elza Wille stelt voor om de mensen voortaan een cheque thuis te bezorgen. De maatregel wordt goedgekeurd. Als vrouwelijk gemeenteraadslid en vakbondsafgevaardigde vindt Elza Wille de combinatie met haar gezin moeilijk. Die verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het huishouden weegt veel minder door voor haar mannelijke collega's. Ook het gemis aan kansen om verder te studeren, ervaart ze als een nadeel.

Na de fusie

Ondanks haar afgebroken mandaat, is Elza Wille bereid om opnieuw op de lijst te staan voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de fusie in 1976. Ze wordt niet verkozen. Ze is éénmaal kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. Het Bellegemse scenario herhaalt zich. Na het overlijden van een provincieraadslid krijgt ze een kans als opvolgster, maar deze keer past ze. Ze kan het zich financieel niet veroorloven om haar werk te laten staan. Bovendien staan heel wat mannelijke collega's te dringen. Elza Wille zegt de politiek definitief vaarwel en concentreert zich op het ABVV. De Bellegemse SVV heeft ze evenwel nooit in de steek gelaten. Na de fusie trekt ze als plaatselijk voorzitster naar de bestuursvergaderingen in Kortrijk.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms