Jenny Vertriest
Bellegem, 14-08-1932


Gemeenteraadslid Bellegem
08-01-1971 - 23-12-1976
CVP


Naar het voorbeeld van haar echtgenoot

Katholiek arbeidersgezin

Jenny Vertriest wordt in 1932 geboren. Ze heeft een oudere broer en een jongere zus. Vader werkt als arbeider in een cichoreibranderij ; moeder bereddert het huishouden. Volgens moeder Vertriest moeten meisjes in de eerste plaats voorbereid worden op hun toekomstige rol als huismoeder. Leren koken en naaien is derhalve ruimschoots voldoende. Vandaar dat Jenny Vertriest en haar zus op veertienjarige leeftijd de school vaarwel zeggen. Voor hun broer daarentegen is wel een schoolloopbaan weggelegd. Hij volgt een opleiding tot timmerman aan de vakschool. Beide ouders Vertriest zijn actief in de katholieke arbeidersbeweging. Vader trekt naar de KWB en is lid van het ACV ; moeder woont de vergaderingen van de KAV bij. Zodra Jenny Vertriest begint te werken, wordt ze lid van de VKAJ. Ze blijft dat tot op de vooravond van haar huwelijk.

Huwelijk met een Bellegems gemeenteraadslid

In 1954 huwt Jenny Vertriest met Alos Vanessche. Haar echtgenoot is wever. Ook zij werkt in de textielsector, maar geeft na haar huwelijk haar werk in een naaiatelier op. Ze wordt vrouw aan de haard. In 1955 en in 1958 wordt ze moeder van telkens een dochter. Een zoon in 1962 maakt het gezin compleet. Alos Vanessche is actief in het Bellegemse ACW waarvan hij secretaris wordt. In 1964 wordt hij gemeenteraadslid in Bellegem. Hij zetelt n legislatuur in de gemeenteraad. Omwille van zijn benoeming tot secretaris van de LBC in Kortrijk kan hij in 1970 niet meer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij zal de fakkel doorgeven aan zijn echtgenote. Na zijn pensionering wordt Alos Vanessche lid van de KBG. Als secretaris van de Bellegemse afdeling zetelt hij in het Kortrijkse bestuur.

KAV als opstap naar de politiek

Op aansporen van haar echtgenoot wordt Jenny Vertriest onmiddellijk na haar huwelijk lid van de KAV. Op die manier ontmoet ze veel mensen en behoudt ze het contact met wat in de maatschappij leeft en beweegt. In 1959 wordt ze penningmeester van de Bellegemse KAV. Ze blijft dat tot haar dochter in 1993 haar functie overneemt. In het begin steekt haar echtgenoot een handje toe bij het ontrafelen van de boekhouding. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 wil de KAV graag een vrouwelijke kandidaat op de CVP-lijst. De keuze valt op Jenny Vertriest. Zij kan immers de plaats van haar man innemen. Bovendien heeft de KAV op die manier veel kans op een vrouwelijke verkozene in de Bellegemse gemeenteraad. De gezamenlijke overtuigingskracht van KAV en haar echtgenoot halen Jenny Vertriest over de streep.

Bellegems gemeenteraadslid

Jenny Vertriest krijgt de achtste plaats op de dertienkoppige CVP- lijst en wordt verkozen. Ze is het eerste rechtstreeks verkozen vrouwelijk gemeenteraadslid in Bellegem, maar krijgt spoedig gezelschap van Elza Wille van de socialistische partij. Het ontleden van de problematiek die in de gemeenteraad aan bod komt, vergt veel energie. Jenny Vertriest ervaart het gemis aan opleiding als een nadeel. Vandaar dat ze zich eerder op de vlakte houdt. Ze kan wel rekenen op de steun en raad van haar echtgenoot die vertrouwd is met het reilen en zeilen in gemeenteraadszittingen. In 1976 wordt Bellegem gefusioneerd met Kortrijk. In datzelfde jaar worden gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Jenny Vertriest stelt zich geen kandidaat op de Kortrijkse CVP-lijst. Ze blijft wel actief in de KAV. In de jaren tachtig vertegenwoordigt ze de belangen van KAV in het ACW-bestuur.

Als vrouw in de gemeentepolitiek

Politica's brengen volgens Jenny Vertriest de problematiek van vrouwen en kinderen onder de aandacht van hun mannelijke collega's. Dat belet niet dat ze over alles moeten kunnen meepraten. Een goede opleiding is daarbij onontbeerlijk. Hoewel vrouwen in de politiek een must zijn, mogen ze nooit een plaats op de lijst krijgen enkel en alleen omdat er vrouwen nodig zijn. Kandidaten moeten in de eerste plaats bekwaam zijn. In dat opzicht ziet ze de toekomst rooskleurig. Vrouwen hebben vandaag veel meer vormingskansen. Mannelijke en vrouwelijke gemeenteraadsleden hanteren volgens Jenny Vertriest elk hun eigen stijl. De luisterbereidheid van vrouwen is groter en ze zijn meer geneigd om wat water bij de wijn te doen.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
  Ontwerp en realisatie door  Claude Storms