Anna Verhamme
° Brugge, 30-10-1900
+ Kortrijk, 06-05-1973

Gemeenteraadslid Kortrijk
06-01-1959 - 03-06-1965
16-10-1970 - 11-12-1970
CVP

Een sociaal bewogen en ambitieuze vrouw

Afkomstig uit Brugge

Anna Verhamme wordt in oktober 1900 geboren als dochter van Jean-François Verhamme en Sophie Desmidt. Naast vier broers en drie zussen heeft ze ook twee halfbroers en één halfzus uit het eerste huwelijk van haar vader. Vader Verhamme is afdelingshoofd bij het bestuur van de Brugse Burgerlijke Godshuizen. De Burgerlijke Godshuizen verzekeren de verzorging van zieken, gehandicapten en wezen. De steun in geld of in natura komt voor rekening van de Weldadigheidsbureaus. In 1925 worden de Burgerlijke Godshuizen en de Weldadigheidsbureaus samengevoegd tot de Commissie voor Openbare Onderstand, de voorloper van het huidige OCMW. Moeder Verhamme bereddert het huishouden en verzorgt de opvoeding van de kinderen. Anna Verhamme gaat werken als bediende in een bank. Ze leert er haar toekomstige echtgenoot kennen. In juli 1931 huwt ze met de Bruggeling Laurent Neels. Anna Verhamme geeft haar werk op en wordt huisvrouw. Laurent Neels krijgt een aanbod om in de Kortrijkse afdeling van de bank te werken. Hij gaat in op het voorstel en verhuist samen met zijn echtgenote naar Kortrijk.

Op de parochie Sint-Elisabeth

Het echtpaar vestigt zich op de parochie Sint-Elisabeth. Onmiddellijk na hun aankomst gaan ze op bezoek bij de pastoor. Omdat het koppel kinderloos blijft, beschikken ze over veel vrije tijd die ze aan sociaal engagement willen besteden. Anna Verhamme legt zich toe op de missiewerking. Zo maakt ze deel uit van een naaikring van vrouwen die thuis dekens maken, gaat ze rond met de collectebus voor de pauselijke missiewerken en werkt ze mee aan de animatie op missiedagen. In 1965 wordt ze meter van een nieuwe klok voor de kerk van Sint-Elisabeth. Ook haar echtgenoot laat zich niet onbetuigd. Hij is kerkmeester-schatbewaarder van de kerkfabriek. Naast haar werk op de parochie engageert Anna Verhamme zich in de KAV. Ze neemt de leiding van de afdeling Sint-Elisabeth in handen en behoudt het voorzitterschap éénentwintig jaar. Haar echtgenoot engageert zich eveneens in de sociale beweging. Hij is medestichter en voorzitter van de KWB op Sint-Elisabeth. Later wordt hij voorzitter van KWB Kortrijk.

Politiek engagement

Laurent Neels is actief in de christelijke vakbond. Op zijn werk wordt hij verkozen tot vakbondsafgevaardigde en zetelt derhalve in diverse raden. Hij is ook lid van het Kortrijks Christelijk Werkersverbond waarvan hij ondervoorzitter wordt. Politieke discussies zijn in de familie Neels niet ongewoon. Laurent Neels heeft een broer die in Brugge schepen is en ook zetelt als senator. Anna Verhamme voelt zich aangetrokken tot de wereld van de politiek. Vandaar dat ze niet aarzelt om in te gaan op het verzoek om zich kandidaat te stellen op de CVP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1958. Ze krijgt de twaalfde plaats op drieëntwintig kandidaten en wordt verkozen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 is Anna Verhamme opnieuw kandidaat. Ze wordt verkozen tot vierde opvolgster. Ze behoudt die positie na het overdoen van de verkiezingen in 1965 omwille van onregelmatigheden. Van oktober tot december 1970 zetelt ze door opvolging in de Kortrijkse gemeenteraad. Intussen is in mei haar echtgenoot overleden. Hij was haar trouwe steun en toeverlaat die steeds klaar stond met wat goede raad. Anna Verhamme neemt niet meer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 en trekt zich terug uit het publieke leven. Ze overlijdt in 1973. Het echtpaar Neels-Verhamme ligt begraven op het stedelijk kerkhof in Kortrijk.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms