Maria Van Linden
(Miet Sabbe)
° Niel, 12-11-1925

Gemeenteraadslid Kortrijk
08-01-1971 - 14-04-1989
Voorzitster OCMW Kortrijk
01-04-1977 - 19-07-1989
CVP

Eerste vrouwelijke voorzitter van het Kortrijkse OCMW

Onderwijsmicrobe

In het interbellum hebben meisjes die willen verder studeren slechts een beperkte keuze: het onderwijs of de verpleegkunde. Maria Van Linden opteert, net zoals later ook haar zus, voor het eerste. Met een vader als schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool in Niel, ligt deze keuze voor de hand. De onderwijswereld is ook haar moeder niet vreemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verving zij de naar het front geroepen jonge onderwijzers. Maria Van Linden studeert in 1944 af als onderwijzeres aan de normaalschool in Wijnegem. Een bijkomend bekwaamheidsdiploma laat haar toe om les te geven in het middelbaar onderwijs. Tot aan haar huwelijk onderwijst ze Nederlands, Aardrijkskunde en Geschiedenis. In die tijd zijn gehuwde vrouwen verplicht om na hun huwelijk het onderwijs vaarwel te zeggen. Hun toekomstige taak ligt in het gezin dat ze zullen stichten. Haar vier broers voelen zich niet aangetrokken tot de onderwijswereld en slaan andere wegen in.

Kortrijkse middenstand

Haar huwelijk met Gilbert Sabbe in 1948 brengt Maria Van Linden in Kortrijk. Haar echtgenoot is verzekeringsinspecteur voor de provincie West-Vlaanderen. De zware bombardementen op Kortrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog maken dat woonruimte in de eerste jaren na de oorlog erg schaars is. Daarom kiest het jonge koppel voor een woning met winkelruimte waar Maria Van Linden een kledingzaak start. Ze kan daarbij rekenen op het advies van haar zus, die na haar opleiding tot beroepsregentes een haute-couturezaak gestart is. Na dertien jaar besluit de eigenaar om het pand te verkopen en Maria Van Linden voelt er weinig voor om ergens anders opnieuw te beginnen. Bovendien is ze in verwachting van een vierde kind. Ze wordt huisvrouw en wijdt zich aan de opvoeding van haar dochter en drie zonen. Na de dood van haar echtgenoot in 1973 gaat ze opnieuw enige tijd aan de slag als zelfstandige. Ze verkoopt verzekeringen en spaarboekjes.

Naar de gemeenteraad

Als winkelierster wordt Maria Van Linden gevraagd om lid te worden van het CMBV. In 1961 wordt ze voorzitster van de afdeling Sint-Rochus-Heilig Hart en blijft dat tot in 1978. Sinds 1964 zetelt ze in het Kortrijkse CVP-bestuur als ondervoorzitster en als afgevaardigde van de Kortrijkse CVP in het arrondissementeel bestuur. In 1967 organiseert Maria Van Linden samen met enkele andere dames in de pas afgewerkte Kortrijkse Hallen voor de eerste maal het Herfstfestival voor Dames. Het festijn bestaat uit een modeshow in combinatie met een voordracht van een vooraanstaande CVP-politica. Het succes overstijgt de verwachting. De zaal is te klein voor de drieduizend vrouwen uit het arrondissement Kortrijk. Vandaar dat het jaar daarop beslist wordt om het festival te beperken tot de stad Kortrijk. Het herfstfestival van 1970 kadert in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Maria Van Linden is kandidaat. Op het festival stelt ze de kandidaten voor en geeft ze aanwijzingen hoe de vrouwen moeten stemmen: "Ga het stemhokje binnen en kleur eerst de bolletjes van de vrouwelijke kandidaten en dan van de mannen die u graag ziet". De actie heeft succes. Maria Van Linden wordt verkozen.

Voorzitster van het OCMW

In 1973 wordt Maria Van Linden voorzitster van de Kortrijkse CVP en in 1974 wordt ze opgenomen in het Nationaal Bureau van de CVP. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 verdedigt ze met succes haar zetel in de Kortrijkse gemeenteraad. Haar omgeving stimuleert haar om een schepenambt op te eisen, maar haar mannelijke collega's krijgen voorrang. Vandaar dat Maria Van Linden zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van het OCMW. Bij de fusie van 1976 worden de Commissies van Openbare Onderstand samengevoegd tot één OCMW. Maria Van Linden wordt voorzitster van deze nieuwe instelling en treedt in functie op 1 april 1977. Ze heeft geen vrouwelijke voorgangers in Groot-Kortrijk. Ze behoudt het voorzitterschap tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Omwille van haar uitgesproken sociale aard en belangstelling ligt dit mandaat haar bijzonder goed.

Einde van de politieke loopbaan

Op aandringen van haar kinderen geeft Maria Van Linden in 1988 de prioriteit aan haar gezondheid en neemt niet langer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Intussen heeft ze ook haar engagement binnen de CVP afgebouwd. In 1977 geeft ze het plaatselijk voorzitterschap door, in 1982 komt een einde aan haar functie in het nationaal bureau en in 1989 verlaat ze het arrondissementeel bestuur. De politiek was voor haar een boeiende wereld waarin elke mens een rol kan spelen. Dat geldt evenzeer voor vrouwen als voor mannen. Wat is politiek anders dan het verlengstuk van de beslissingen die elke dag in het gezin en de vriendenkring genomen worden? Het einde van haar politieke carrière betekent evenwel niet het einde van een actief leven. Maria Van Linden is vandaag voorzitster van de cultuurclub De Eeuwige Lente en van de beleggingsclub van het CMBV.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms