Rachelle Vandromme
° Hulste, 20-03-1926

Gemeenteraadslid Kortrijk
08-01-1971 - 17-12-1976
CVP

 

Gegroeid in de katholieke arbeidersbeweging

Onderwijsdromen in een vlassersgezin

Rachelle Vandromme wordt in maart 1926 in Hulste geboren. Ze heeft één oudere broer en twee jongere zussen. Moeder neemt de zorg voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen voor haar rekening. Vader is samen met zijn broer zelfstandig vlasser. Hij is een handige man die nooit aarzelt om familie, buren of vrienden uit de nood te helpen met allerhande klussen. Hij engageert zich als medestichter in het bestuur van de Bond der Kroostrijke Gezinnen, de latere Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Hij speelt ook toneel en muziek. Na de lagere school hoopt Rachelle Vandromme te kunnen starten met de opleiding tot onderwijzeres. De Tweede Wereldoorlog dwarsboomt evenwel haar plannen. Uit schrik voor de bombardementen durft moeder Vandromme haar dochter niet naar de normaalschool sturen. Ze mag wel naar het Instituut Heilige Familie in Kuurne waar ze zich bekwaamt als naaister. Na de oorlog gaat ze aan de slag als leerkracht snit en naad in de normaalschool van Tielt. Ze blijft les geven tot aan haar huwelijk.

Huwelijk tussen een VKAJ-leidster en een KAJ-leider

Op veertienjarige leeftijd wordt Rachelle Vandromme lid van de VKAJ. Na enkele jaren klimt ze op van gewoon lid tot kernlid en wordt uiteindelijk ontspanningsleidster. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de organisatie van de wekelijkse ontspanning op zondag. Ze woont regelmatig de vergaderingen in Brussel bij en en neemt deel aan studieweken. Daar maakt ze kennis met nieuwe ontspanningsmogelijkheden die ze in de VKAJ van Hulste introduceert. Rachelle Vandromme blijft actief in de jeugdbeweging tot op de vooravond van haar huwelijk. Haar toekomstige echtgenoot is eveneens actief in de Katholieke Arbeidersjeugd. Hij is leider van de KAJ op Sint-Elisabeth in Kortrijk. In 1951 stapt Rachelle Vandromme in het huwelijksbootje met Romain Bossuyt. Haar echtgenoot werkt als technisch bediende en wordt in 1960 directeur "ontwikkeling en design" in een fluweelweverij. Rachelle Vandromme neemt de verantwoordelijkheid voor het huishouden en de zorg voor de drie zonen en twee dochters op zich.

Sociaal engagement in de KAV en op de parochie

Na haar huwelijk wordt Rachelle Vandromme lid van Jong-KAV op Sint-Elisabeth in Kortrijk. Enkele jaren later stapt ze over naar KAV. Net zoals in de jeugdbeweging groeit ze door tot kernlid. Later neemt ze het voorzitterschap van de afdeling Sint-Elisabeth over van Anna Verhamme. Ze blijft aan het roer tot op het ogenblik van haar verkiezing tot gemeenteraadslid in 1970. Een politiek mandaat mag immers niet gecombineerd worden met een bestuursfunctie binnen KAV. Als voorzitster stippelt ze samen met haar man elk jaar een verrassingsreis uit voor de leden. Ook haar echtgenoot is actief in het verenigingsleven. Hij wordt voorzitter van de KWB-afdeling Sint-Elisabeth. Samen is het koppel verantwoordelijk voor de organisatie van de verloofdencursussen in de dekenij. In het begin van de jaren zestig wordt Romain Bossuyt voorzitter van het parochiaal centrum. Na bijna twintig jaar geeft hij de fakkel door. In 1965 wordt hij lid van de kerkfabriek Sint-Elisabeth en in 1981 secretaris.

Gemeenteraadslid

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 voert KAV campagne voor meer vrouwen in de gemeentepolitiek. Meer vrouwen in de politiek betekent in de eerste plaats meer vrouwen op de kieslijsten. Vandaar dat KAV de plaatselijke afdelingen stimuleert om op zoek te gaan naar kandidates. Als voorzitster van de afdeling Sint-Elisabeth wordt Rachelle Vandromme aangesproken. Ze krijgt de zesde plaats op de CVP-lijst met 27 kandidaten. Ze is de eerste vrouw op de lijst en wordt verkozen. Als gemeenteraadslid zetelt ze in de Raad van Beheer van de Maatschappij voor Goedkope Woningen. Hoewel Rachelle Vandromme het bij één legislatuur houdt, blijft ze overtuigd van de noodzaak van vrouwen in de politiek. Hoe meer vrouwen met een politiek mandaat, hoe meer hun belangen aan bod kunnen komen. Bovendien hebben vrouwen volgens haar meer dan mannen oog voor de concrete mens.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms