Christine Vandendriessche
° Kortrijk, 16-01-1949

Gemeenteraadslid Kortrijk
02-01-1977 - 10-12-1982
12-05-1989 - 03-04-1995
CVP

Politiek met een sociale dimensie

Een actieve jeugd

De ouders van Christine Vandendriessche zijn zelfstandige vlasbewerkers. Na een paar tegenslagen en onder invloed van de dalende conjunctuur in de vlassector wordt de zaak stop gezet. Vader Vandendriessche gaat uit werken terwijl zijn echtgenote het huishouden stuurt. Als kind trekt Christine Vandendriessche naar De Kroonwacht en naar het speelplein De Warande. Later past ze zelf kinderen op van ouders die een avondje uit willen. Op zeventienjarige leeftijd volgt ze de CM-opleiding tot monitrice en gaat ze een paar keer mee op kamp. Christine Vandendriessche is ook sportief. Samen met enkele andere Bissegemse meisjes speelt ze volleybal in de competitieploeg. Ook de jaarlijkse verkiezing van de Leieprinses laat haar niet onberoerd. Ze neemt deel, maar de overwinning gaat aan haar voorbij. Samen met de Leieprinses en de twee ere-dames fungeert ze meerdere jaren als hostess bij recepties en openingen op het gemeentehuis in Bissegem.

De verpleegkunde

Na een technische opleiding opteert Christine Vandendriessche voor een vomring als verpleegster in het Kortrijkse Sint-Niklaasinstituut. Haar studiekeuze zet een domper op haar inzet in de volleybal. Dagelijks les tot zeven uur, één weekend op twee werken en nagenoeg geen vakantie hebben tot gevolg dat er nauwelijks vrije tijd overblijft. Christine Vandendriessche studeert af in 1971 en start als thuisverpleegster voor het Wit-Gele Kruis. Ze wordt syndicaal actief binnen de LBC . Ze heeft een zitje in de Ondernemingsraad en het Comité voor Veiligheid en Gezondheid. Daarnaast is ze voorzitster van de Belangengroep van Verpleegkundigen van de Vlaamse Bond van Niet-Ziekenhuizen. Op die manier zit ze mee aan de onderhandelingstafel als er nieuwe CAO's afgesloten worden. Na achttien jaar verlaat Christine Vandendriessche het Wit-Gele Kruis en begint een praktijk als zelfstandige thuisverpleegster. Die overstap betekent ook het einde van haar engagement in de LBC. Sindsdien is ze lid van de Kring van Zelfstandige Verpleegkundigen.

Stap naar de politiek

In 1976 zoekt het Bissegemse ACW jonge mensen om op de lijst te staan voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de fusie. Omwille van haar naambekendheid wordt Christine Vandendriessche aangesproken. Als thuisverpleegster komt ze bij veel mensen. Bovendien is ze ondervoorzitster van het CM-bestuur van Bissegem en zetelt ze eveneens in de Kortrijkse Raad van Bestuur van de CM. Ze komt in die bestuurscolleges terecht via de Bissegemse voorzitter die ook bestuurslid is van de toneelgroep waarvan ze deel uitmaakt. Christine Vandendriessche krijgt de 30ste plaats op de CVP-lijst en wordt verkozen. Na de verkiezingen wordt Christine Vandendriessche bestuurslid van het ACW van Bissegem en Kortrijk. Ze wordt ook lid van de KAV, maar kan omwille van haar beroep zelden activiteiten bijwonen. In het begin van de jaren tachtig promoveert ze van ondervoorzitster tot voorzitster van het Bissegemse CM-bestuur.

Voorkeur voor het OCMW

Christine Vandendriessche blijft tot op vandaag politiek actief. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 krijgt ze de 31ste plaats op de lijst. Ze wordt niet herkozen, maar verwerft een zetel in het OCMW. In 1988 staat ze 13de en wordt ze wel verkozen. Voor de verkiezingen van 1994 komt ze weer op het laatste derde van de lijst terecht, maar haalt toch een zetel binnen. Ze ruilt haar mandaat in de gemeenteraad voor een plaatsje in het OCMW om een partijgenoot die net niet verkozen is een kans te bieden. Bovendien sluit de problematiek die in het OCMW besproken wordt aan bij haar beroepservaringen. Binnen het Kortrijkse OCMW heeft ze zich vooral ingezet voor de bouw van een rusthuis en serviceflats in Bissegem.

Vrouwen in de gemeentepolitiek

Tijdens de loopbaan van Christine Vandendriessche is de aanwezigheid van vrouwen in de gemeenteraad steeds vanzelfsprekender geworden. Precies daarom hebben mannen volgens haar meer schrik voor politica's dan vroeger. Mannen nemen vrouwen niet altijd ernstig en lachen hun opmerkingen soms weg. Politica's die iets willen bereiken, moeten dan ook kordaat optreden. Dat is kenmerkend voor de vrouwelijk stijl in de politiek. Vrouwen zijn veel directer en werken heel resultaatgericht. Hoewel vrouwen uiteraard over alles meepraten, is hun specifieke verdienste dat ze ook de problematiek van de vrouw als moeder ter sprake brengen. Christine Vandendriessche heeft in de gemeenteraad altijd een grote belangstelling aan de dag gelegd voor de sociale thematiek in het algemeen en de problematiek van zieken en gehandicapten in het bijzonder. Haar beroepsactiviteiten als verpleegster liggen mee aan de basis van die interesse.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms