Marie-Claire Vandenbulcke
° Kortrijk, 11-12-1948

Gemeenteraadslid Kortrijk
06-01-1995 - heden
VLD

 


In vaders voetsporen

Zelfstandig ondernemen van vader op dochter

De ouders van Marie-Claire Vandenbulcke zijn aanvankelijk actief als zelfstandige in de voedingssector. Ze baten een groenten- en fruitwinkel uit in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Kortrijk. Vader Vandenbulcke engageert zich in de beroepsvereniging van detailhandelaars uit de voedingssector en wordt nationaal voorzitter. In 1970 stapt hij evenwel over naar een andere sector. Hij begint een zaak in vastgoed. Ook daar engageert hij zich in de betreffende beroepsverenigingen. Marie-Claire Vandenbulcke is de oudste van twee kinderen. Ze kiest voor een opleiding boekhouden in Gent. Onmiddellijk na haar studies keert ze terug naar Kortrijk om er in 1971 te huwen met Raymond Huyghe. Tot aan de geboorte van haar eerste zoon in 1973 werkt ze bij de bank die de voormalige winkelruimte van haar ouders als kantoor huurt. Daarna stapt ze in de zaak van haar vader tot hij die in 1994 overlaat. Haar zus volgt haar voorbeeld. Geen van beide dochters neemt de zaak van hun vader over. Marie-Claire Vandenbulcke verkiest om voortaan wat meer tijd aan haar gezin te besteden. Enkele maanden later kan ze evenwel niet langer stilzitten en start een eigen zaak in vastgoed. Net als haar vader wordt ze actief in de beroepsorganisaties in de vastgoedsector. Ze is voorzitster van de Confederatie van Immobiliënberoepen van Kortrijk en lid van de VZW Bouw- en Immobili'nbeurs.

Ook een politieke erfenis

Het engagement van vader Vandenbulcke in diverse beroepsverenigingen maakt van hem een gekend persoon. In 1964 wordt hij gevraagd om op de lijst te staan voor de CVP. Hij wordt verkozen en zetelt één legislatuur in de Kortrijkse gemeenteraad. In 1988 is het de beurt aan zijn oudste dochter om op een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te staan De VLD is deze keer de vragende partij. Net als bij haar vader ligt ook bij Marie-Claire Vandenbulcke het engagement in beroepsverenigingen aan de basis van het verzoek. Na overleg met haar echtgenoot stemt ze in. Ze wordt niet verkozen, maar engageert zich meer in de liberale beweging. Zo wordt ze bestuurslid van het Kortrijks Liberaal Verbond van Zelfstandigen. De moeilijkheden van de beginnende zelfstandige vormen er één van haar centrale bekommernissen. Deze problematiek is voor haar geen onbekend terrein. In 1994 heeft ze een eigen vastgoedzaak opgestart en kort daarvoor is ook haar echtgenoot zelfstandig geworden. Raymond Huyghe opteerde voor de tapijtsector wat aansluit bij zijn vroegere beroepservaring. In 1994 staat Marie-Claire Vandenbulcke opnieuw op de lijst en wordt deze keer verkozen. Sindsdien zetelt ze in de Kortrijkse gemeenteraad als fractieleidster voor de VLD.

In de Kortrijkse gemeenteraad

Marie-Claire Vandenbulcke heeft vooral oog voor de ontwikkeling van het economisch leven in de stad Kortrijk. In de gemeenteraad maakt ze deel uit van de tweede raadscommissie die de stedenbouwkundige problematiek behandelt. Dat ligt in de lijn van haar belangstelling en beroepservaring. Hetzelfde geldt voor haar mandaat in de Raad van Bestuur van Hoog-Kortrijk en voor haar mandaat in de Raad van Bestuur en in het Directiecomité van de Woonregie. Ze vindt het erg belangrijk dat politici kunnen kiezen voor een problematiek waarmee ze enige affiniteit hebben. Dat staat borg voor een kwaliteitsvolle afhandeling van de dossiers. Ook het samenwerken over de partijgrenzen heen kan nuttig zijn. Dat is iets waartoe vrouwen eerder geneigd zijn dan mannen. Dat is volgens haar niet het enige verschil tussen mannelijke en vrouwelijke politici. Vrouwen benaderen problemen doorgaans directer en hebben meer oog voor de praktische kant. Jonge vrouwen worden geconfronteerd met de problematiek van de moeilijke combinatie van gezin, beroep en politiek. Mannen zijn immers doorgaans veel minder verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het huishouden. De kinderen van Marie-Claire Vandenbulcke zijn intussen volwassen. Dat laat haar toe om een nieuwe uitdaging aan te gaan. In oktober 1999 gaat ze aan de slag als kabinetsmedewerkster van premier Verhofstadt. Omdat haar werk in de immobili'nsector vooral 's avonds plaats vindt, zijn beide perfect te combineren. Politiek is voor haar een verrijkende ervaring die de blik op de wereld verruimt.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms