Yvonne Sercu
° Roeselare, 14-04-1934

Gemeenteraadslid Kortrijk
08-09-1989 - 09-12-1994
09-10-1998 - heden
SP

 

Een sportieve vrouw

Dochter van een volksvertegenwoordiger

Yvonne Sercu wordt in 1934 geboren als jongste van drie dochters. Haar vader is wever. Hij engageert zich in de socialistische vakbond. Als vakbondsafgevaardigde maakt hij deel uit van de textielcentrale. In 1926 zet hij de stap naar de politiek. Hij wordt gemeenteraadslid in Roeselare. In 1931 trekt hij naar de West-Vlaamse provincieraad waar hij actief blijft tot 1946. Tijdens de Tweede Wereldoorlog engageert hij zich in het niet-gewapend verzet. De Witte Brigade belast hem met het verspreiden van verboden pamfletten en het doorspelen van onderduikadressen. In de eerste naoorlogse nationale verkiezingen van 1946 wordt hij verkozen tot volksvertegenwoordiger voor de regio Roeselare-Tielt. Na vijftien jaar zegt hij de nationale politiek vaarwel. In 1964 wordt hij schepen van Openbare Werken in Roeselare en blijft dat tot aan zijn dood in 1969. De moeder van Yvonne Sercu neemt de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich. De politiek laat haar evenwel niet onverschillig. Ze maakt deel uit van het Roeselaarse SVV-bestuur.

Socialistische jeugd

Op achtjarige leeftijd wordt Yvonne Sercu lid van de socialistische jeugdbeweging Rode Valken. Acht jaar later stapt ze over naar de Jong Socialisten. Samen met enkele andere jonge meisjes richt ze een meisjescomité op. De jongeren willen aantonen dat ook jonge meisjes iets te vertellen hebben. Net als de jongens gaan ze regelmatig op kamp. Tijdens de zomervakanties trekt Yvonne Sercu als monitrice naar Nieuwpoort waar de SVV het vakantiehuis Kindervreugde uitbaat. Naast haar activiteiten in de socialistische jeugdorganisaties speelt ze ook basketbal. Samen met enkele vrienden richt ze in Roeselare een gemengde basketbalploeg op. Naderhand ontstaat een afzonderlijke meisjesploeg. De sportieve interesse ligt aan de basis van haar keuze voor een opleiding tot regentes lichamelijke opvoeding. Yvonne Sercu maakt deel uit van de eerste lichting studentes lichamelijke opvoeding in de Rijksnormaalschool van Brugge. Het verplichte internaat remt haar engagement in de socialistische jeugdorganisaties af.

Regentes lichamelijke opvoeding

In 1954 studeert Yvonne Sercu af als regentes lichamelijke opvoeding. Ze werkt achtereenvolgens in Torhout en Diksmuide. Na haar huwelijk in 1956 met Walter De Deken verhuist ze naar Kortrijk en zoekt werk dichter bij huis. Ze kan beginnen in Harelbeke waar een nieuwe school opgestart wordt. Naderhand stapt ze over naar het Kortrijkse Koninklijk Lyceum voor Meisjes dat later fusioneert tot het Koninklijk Atheneum Kortrijk. Daarnaast geeft ze een paar uur les aan de kinderverzorgsters in het HIEPSO in Kortrijk. De inspectie vraagt Yvonne Sercu om lid te worden van de leerplancommissie voor het middelbaar onderwijs. Ze maakt ook deel uit van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding West-Vlaanderen die leerkrachten lichamelijke opvoeding samenbrengt naar aanleiding van cursussen. Basketbal heeft altijd haar voorkeur genoten. In Kortrijk speelt ze tot haar vijfenveertigste in de damesploeg. Daarnaast geeft ze training aan de meisjesploeg waarvan ze penningmeester is. Ook na haar pensionering laat het onderwijs haar niet los. Ze zetelt als bestuurslid in de Lokale Raad van het Gemeenschapsonderwijs van de campus Pottelberg.

Kortrijks Gemeenteraadslid

Yvonne Sercu is penningmeester van de Kortrijkse SV en lid van de nationale socialistische vrouwencommissie. Ze is eveneens SP-bestuurslid van Groot-Kortrijk en de federatie Kortrijk-Roeselare-Tielt. In 1970 spoort de SVV haar aan om op de lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stemt toe, maar wordt niet verkozen. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976, 1982, 1988 en 1994 is ze kandidaat. De laatste twee keer wordt ze verkozen tot opvolgster. In de zomer van 1989 wordt SP-gemeenteraadslid Dominique Desmet benoemd tot substituut. Yvonne Sercu volgt haar op. Ze is de enige vrouw in de oppositie. Na het ontslag van Xavier Sameyn in oktober 1998 wordt ze opnieuw gemeenteraadslid. Ze heeft vooral interesse voor de problematiek van veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandicapten, bewegwijzering van openbare toiletten, buitenschoolse kinderopvang en veilige kinderspelen. Yvonne Sercu zetelt in de Raad van Beheer van de Kortrijkse Schouwburg. Dat sluit aan bij haar culturele belangstelling. Ze maakt deel uit van het plaatselijk, provinciaal en nationaal bestuur van het August Vermeylen Fonds. Ook het Kortrijks Vrijzinnig Ontmoetingscentrum kan op haar medewerking rekenen. Tenslotte zetelt Yvonne Sercu ook in de Raad voor Senioren. Ook dat is voor haar geen onbekend terrein. Ze is penningmeester van de Kortrijkse afdeling van de VFSG en lid van de nationale socialistische werkgroep van gepensioneerden. Ze vertegenwoordigt de belangen van de senioren in de Raad van Bestuur van de Bond Moyson Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms