Kathleen Segers
į Kortrijk, 17-07-1959

Gemeenteraadslid Kortrijk
06-01-1995 - heden
CVP

 


Passie voor beroep en politiek

Keuze voor de advocatuur

Terwijl de vader van Kathleen Segers als zelfstandig verzekeringsmakelaar een cliŽnteel uitbouwt, neemt haar moeder de opvoeding van vijf dochters voor haar rekening. Kathleen Segers is de oudste. Na de humaniora kiest ze voor een opleiding als juriste. Ze start aan de KULAK en trekt na de kandiaturen naar de K.U.Leuven waar ze in 1982 afstudeert. Als studente houdt ze zich op de vlakte. Haar ouders stellen haar tot voorbeeld van haar jongere zussen. Meteen na haar studies schrijft Kathleen Segers zich in aan de Kortrijkse balie als stagiaire. Drie jaar later staat ze als advocate op het tableau. Ze heeft haar kantoor in Waregem, maar woont nog steeds in Marke. Ze wordt door collega's verkozen tot lid van de Raad van Beheer van de Orde van Advocaten. Kathleen Segers is ongehuwd.

Ouders actief in de middenstandsbeweging

De ouders van Kathleen Segers engageren zich in de middenstandsorganisaties van Marke. Haar moeder is actief in het CMBV en wordt van daaruit gevraagd om op de lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Het zijn de laatste verkiezingen voor de fusie van 1976. Ze wordt niet verkozen, maar krijgt wel een zitje in de Commissie voor Openbare Onderstand. De vader van Kathleen Seges is vooral actief achter de schermen van het NCMV in Marke. Hij heeft politieke interesse en ondersteunt bij de voorlaatste nationale verkiezingen de CVP-lijst voor de senaat met zijn kandidatuur. Naast de politiek maakt hij ook tijd voor de voetbalclub en de schuttersvereniging van Marke waarvan hij secretaris is. Op die manier komt hij in de sportraad van Marke terecht.

Moeder overtroffen

Na haar studies vergezelt Kathleen Segers haar moeder naar het CMBV. Eťn jaar later wordt ze bestuurslid van het CMBV van Marke. Als jonge en ongehuwde vrouw wordt ze in 1990 aangesproken om de nationale gemengde werkgroep voor ongehuwde jongeren tot 40 jaar te leiden. Ze blijft voorzitster van Aksent tot 1997. In 1994 vraagt de CVP haar om op de lijst voor de gemeenteraadverkiezingen te staan. De combinatie van haar engagement in het CMBV van Marke, de naambekendheid van haar ouders en de nood aan vrouwen en inwoners van de deelgemeenten ligt aan de basis van het verzoek. Ze heeft bijzonder veel twijfels maar haar vader haalt haar over de streep. Kathleen Segers krijgt de 27ste plaats in het blok van de jongeren op de CVP-lijst en wordt verkozen.

Voorzitster van Vrouw en Maatschappij Kortrijk

Kathleen Segers wordt na haar verkiezing tot gemeenteraadslid voorzitster van Vrouw en Maatschappij Kortrijk. Het voorzitterschap van de drukkingsgroep van vrouwen binnen de CVP bezorgt haar automatisch een plaatsje in het CVP-bestuur van Kortrijk. Kathleen Segers stelt dat vrouwen anders zijn dan mannen, maar daarom niet minder of meer waard. Het verschil tussen mannen en vrouwen uit zich ook in de politiek. Vrouwen zijn efficiŽnter in de behandeling van dossiers en hebben meer oog voor de totaliteit van een probleem. Vrouwen brengen ook een andere thematiek ter sprake. Dat betekent evenwel niet dat vrouwen zich mogen beperken tot de problematiek van de 'verzorgende maatschappij'. Vrouwen hebben het in de politiek nog steeds moeilijker dan mannen. De ongeschreven regel dat vrouwen het altijd iets beter moeten doen om respect af te dwingen bij de mannen, geldt nog steeds. Anderzijds is kwaliteit precies het beste reclamebordje voor vrouwen in de politiek.

In de Kortrijkse gemeenteraad

Kathleen Segers opteert voor de raadscommissie die zich buigt over de problematiek van financiŽn en justitie. Dat sluit aan bij haar beroepservaring. Bovendien heeft ze als juriste het voordeel dat ze gewoon is om dossiers te analyseren. Anderzijds vindt ze de combinatie van een politiek mandaat met een praktijk als zelfstandig advocate moeilijk. Naast financiŽn en justitie bespreekt de vierde raadscommissie ook de thematiek van milieu en jeugdwerk. Verder besteedt Kathleen Segers veel aandacht aan de uitbouw van het sociaal leven in de deelgemeenten met de ontmoetingscentra als knooppunten. Ze legt ook een grote belangstelling aan de dag voor de renovatie van de binnenstad en het imagoproject dat het beeld van de stad Kortrijk naar buiten toe vorm geeft. Als gemeenteraadslid zetelt ze in de raad van bestuur van het speelplein de Warande, van de Intercommunale Vliegveld Wevelgem en van de Sociale Bouwmaatschappij Eigen haard is goud waarde.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms