Georgette Rigole
° Kortrijk, 08-06-1935

Gemeenteraadslid Aalbeke
15-01-1971 - 30-12-1976
Volksbelangen

 

Eerste en enige vrouw in de Aalbeekse gemeenteraad

Textielarbeidster

De vader van Georgette Rigole werkt bij een fotograaf. Na het faillissement van de zaak in 1950 is hij werkloos. In de jaren vijftig kan hij opnieuw aan de slag in een textielfabriek in Moeskroen. Zijn echtgenote neemt de zorg voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen voor haar rekening. De werkloosheid van vader maakt dat Georgette Rigole als oudste van vier haar steentje moet bijdragen. Ze verlaat de school en gaat werken als stopster in een weverij. Ook haar twee zussen kunnen naderhand aan de slag in de textielnijverheid. De jongste broer krijgt de kans verder te studeren aan de vakschool. In 1956 huwt Georgette Rigole met Lucien Deslé. Haar echtgenoot werkt als arbeider in de metaalnijverheid. In 1958 wordt Georgette Rigole moeder van een zoon. Na de geboorte van een tweede zoon in 1960 geeft ze haar werk op en wordt moeder aan de haard.

Vader overtroffen

Samen met vier andere meisjes coördineert Georgette Rigole de afdeling van de VKAJ in Aalbeke. Na haar huwelijk stapt ze over van de jeugdbeweging naar de vrouwenbeweging. Nog aan de kerkdeur schrijft ze zich in op de ledenlijst van de KAV. Na de geboorte van haar tweede zoon wordt ze huismoeder en beschikt ze derhalve over meer tijd voor sociaal engagement. Ze wordt in 1960 bestuurslid van de Aalbeekse KAV. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 voert KAV een campagne om vrouwen op de lijsten te plaatsen. Ook in Aalbeke zoekt de KAV een geschikte kandidate. De keuze valt op Georgette Rigole. Naast haar engagement in KAV kan zij immers profiteren van de naambekendheid van haar vader. Vanuit zijn activiteiten binnen het ACV en ACW was vader Rigole gevraagd om op de lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar hij stuitte op tegenstand van zijn echtgenote. Zijn dochter daarentegen kan op de steun van haar echtgenoot rekenen. Ze stemt in en stelt zich kandidaat. Haar moeder en zussen blijven afstand houden van politiek engagement.

Verkozen

Georgette Rigole krijgt de zevende plaats op een lijst met elf kandidaten. Een man uit het NCMV trekt de lijst. De andere plaatsen komen toe aan het ACW. Vooral tot verbazing van haar mannelijke collega's wordt ze verkozen. Voor het eerst in de Aalbeekse geschiedenis moeten de mannen hun plaats in de gemeenteraad delen met een vrouw. Georgette Rigole heeft vooral belangstelling voor de sociale problematiek. Volgens haar is dat kenmerkend voor politiek actieve vrouwen die vanuit hun ervaringen in het gezin aan politiek doen. Ze bepleit een verhoging van het aantal vuilniszakken voor kroostrijke gezinnen en meer gemeentelijke steun aan Familiehulp. Georgette Rigole denkt dat vrouwen in discussies gevoelsmatiger, maar anderzijds ook rechtlijniger zijn dan mannen. Ze had het bijzonder moeilijk met beslissingen van de fractie waar zij het niet helemaal mee eens was. Vandaar dat ze in dat geval haar ja-stem koppelde aan een zinnetje waaruit haar ongenoegen bleek. Volgens haar gaan mannen daar veel gemakkelijker over. In 1976 stelt Georgette Rigole zich geen kandidaat meer. Vooral het gebrek aan een degelijke opleiding weerhoudt haar om deel te nemen aan de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor Groot-Kortrijk. De stad is net één stap te ver.

Geen afscheid van maatschappelijk engagement

De KAV kan op de medewerking van Georgette Rigole blijven rekenen. In 1976 wordt ze voorzitster van de CVP in Aalbeke. Tien jaar later ruilt ze deze functie voor het voorzitterschap van het Aalbeekse ACW. Na twee termijnen van zes jaar geeft ze de fakkel door. Naast de vrouwen- en arbeidersbeweging is Georgette Rigole ook actief in de mutualiteit. In de jaren zeventig is ze lid van de Raad van Bestuur van Ziekenzorg. Een oppas- en vervoersdienst voor gehandicapten en zieken krijgt in het begin van de jaren negentig vorm. Georgette Rigole fungeert als contactpersoon voor Aalbeekse inwoners die een beroep willen doen op de vrijwilligers en vrijwilligsters die zieken en gehandicapten oppassen. Intussen is ze aan een tweede termijn toe in de Raad van Beheer van de Kortrijkse CM. Een uitloper van haar politiek mandaat in de Aalbeekse gemeenteraad vormt haar zetel in de Raad van Bestuur van de West-Vlaamsche Elektriciteitsmaatschappij tussen 1977 en 1997. Georgette Rigole is er de enige vrouw. Via handboeken van een neefje maakt ze zich de basisbegrippen van de elektronica eigen. In 1997 gaat ze over naar Gaselwest als sectorbestuurder. Tenslotte is ze ook lid van de Raad van Bestuur van het Aalbeekse Ontmoetingscentrum.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms