Rita Omwal
° Veurne, 26-04-1949

Gemeenteraadslid Kortrijk
02-01-1977 - 14-01-1983
PVV

 

Jonge ambitie

Advocate

Rita Omwal is afkomstig uit de streek van Veurne. Haar ouders zijn zelfstandige meubelhandelaars. Na de humaniora kiest ze voor een studie rechten aan de R.U.Gent. In augustus 1972 treedt ze in het huwelijk met Henri Samain. Het koppel vestigt zich in Kortrijk. Haar echtgenoot is er werkzaam als oogarts. Zij schrijft zich in als stagiaire aan de Kortrijkse balie. Haar leermeester Achiel Degryse is stafhouder en later ook deken van de Belgische Orde van Advocaten. In september 1974 wordt ze moeder van een zoon. Na drie jaar stage begint Rita Omwal haar eigen kantoor als advocate in Kortrijk. In augustus 1977 bevalt ze van een dochter.

Politieke ambitie

In de wandelgangen van het gerechtsgebouw ontmoet Rita Omwal de liberale politicus André Kempinaire. Deze Avelgemnaar is in het midden van de jaren zeventig voorzitter van de liberale fractie in de Kamer. Later wordt hij minister en staatssecretaris van verschillende departementen. Rita Omwal geeft hem te kennen aan politiek te willen doen voor de PVV in Kortrijk. André Kempinaire reageert enthousiast, maar waarschuwt haar. Politiek veronderstelt het omgaan met mensen uit alle lagen van de bevolking. Bovendien kan haar afkomst uit Veurne haar in Kortrijk parten spelen. Rita Omwal laat zich evenwel niet afschrikken. In 1976 stelt ze zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Kortrijks gemeenteraadslid

Rita Omwal krijgt de tweede plaats op de PVV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partij kan jonge en goed opgeleide vrouwen met een liberale achtergrond best gebruiken. Ze behaalt een electoraal succes en verwerft een zetel in de gemeenteraad. Ze heeft vooral aandacht voor het culturele en sociale beleid. Die laatste belangstellingssfeer houdt verband met haar engagement in het bejaardentehuis "De Korenbloem". Dit rust- en verzorgingstehuis is opgericht met liberaal kapitaal. Rita Omwal is de eerste voorzitster. Ook haar echtgenoot laat zich niet onbetuigd, maar prefereert een rol achter de schermen. Hij is beheerder van de liberale ziekenkas in Kortrijk.

Engagement in de partij

Na haar verkiezing tot gemeenteraadslid in 1976 wordt Rita Omwal lid van het Kortrijkse PVV-bestuur. Ze zetelt eveneens in het arrondissementeel bestuur. Ze engageert zich in de liberale vrouwenbeweging. Ze wordt ondervoorzitster van de Kortrijkse PVV-Vrouwenbond en lid van de nationale PVV-vrouwencommissie. Ook de PVV-jongeren laten haar niet onberoerd. Rita Omwal gaat regelmatig langs op het secretariaat van de partij in Brussel. Ze wordt er gestimuleerd om zich politiek verder te engageren. In december 1978 en november 1981 neemt ze deel aan de nationale verkiezingen. Ze krijgt een plaats als opvolger. Het scenario herhaalt zich met de Europese verkiezingen van 1979.

Eindpunt van een veelbelovende politieke carriëre

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 verdedigt Rita Omwal met succes haar zetel in de Kortrijkse gemeenteraad, maar neemt na drie maanden ontslag. Familiale aangelegenheden liggen aan de basis van haar afscheid. Ze wordt in de Kortrijkse gemeenteraad opgevolgd door Christiana Kerckhof. Later is ze nog enkele jaren werkzaam als "Vlaams cultureel attaché" op de Belgische Ambassade in Washington.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms