Carmen Moulin
Kortrijk, 03-02-1967

Gemeenteraadslid Kortrijk
06-01-1995 - heden
CVP

 


Huismoeder in de politiek

Werken met en voor kinderen

Carmen Moulin wordt op 3 februari 1967 geboren. Ze heeft een zes jaar oudere zus en een zes jaar jongere broer. Vader Moulin verdient de kost als vrachtwagenchauffeur, moeder neemt het huishouden en de opvoeding van de drie kinderen voor haar rekening. Carmen Moulin engageert zich in de Chiro van Heule Centrum. Als leidster wordt ze door de Chiro afgevaardigd naar de Kortrijkse Jeugdraad waarvan ze voorzitster wordt. In tegenstelling tot haar zus en broer studeert Carmen Moulin verder. Ze opteert voor een opleiding als kleuterleidster. Onmiddellijk na haar studies kan ze aan de slag in een kleuterschool in Heule. Ook na de werkuren blijven kinderen Carmen Moulin boeien. Samen met enkele oud-leidsters en -leiders van de Chiro richt ze een kinderatelier op waar kinderen vanaf zeven jaar op zaterdagvoormiddag terecht kunnen voor knutselactiviteiten. Ze geeft ook enkele jaren vormselcatechese aan de Heulse vormelingen.

Secretaris van het ACW

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 in aantocht wordt Carmen Moulin gevraagd om op de lijst te staan voor het ACW. Ze gaat niet in op het verzoek. Ze verkiest om haar maatschappelijk engagement af te bouwen en om wat meer tijd met haar toekomstige echtgenoot door te brengen. In 1989 huwt ze de groepsleider van de Chiro. In de schaarse vrije tijd die Curd Esprit tussen zijn dienstreizen overhoudt, is hij actief in de parochiale missiewerkgroep. In 1991 wordt Carmen Moulin moeder van een zoon. Ze geeft haar werk als kleuterleidster op om zich aan de opvoeding van haar zoontje te wijden. De Chiro laat haar niet los. In 1992 wordt ze volwassen begeleidster van de Chiro van Heule Centrum. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 in het achterhoofd wordt Carmen Moulin in datzelfde jaar gevraagd om secretaris te worden van het ACW. Dit keer zegt ze wel toe. In 1993 wordt ze opnieuw moeder van een zoon.

Een jonge moeder zet de stap naar de politiek

De nood van het ACW aan Heulenaars en vrouwen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, trekt Carmen Moulin over de streep. Ze krijgt de 28ste plaats op de CVP-lijst en wordt verkozen. Na de bevalling in 1995 van een dochtertje dat meteen na de geboorte overlijdt, vraagt ze om ontheven te worden uit haar functie als secretaris van het ACW. In 1997 wordt ze opnieuw moeder van een zoon. Als jonge moeder met drie kleine kinderen en een echtgenoot die driekwart van het jaar in het buitenland vertoeft, heeft ze het niet gemakkelijk om haar politiek mandaat ten volle op te nemen. Dat is voor haar een belangrijk nadeel ten opzichte van mannelijke collega's die zich doorgaans veel minder zorgen hoeven te maken over de opvang van de kinderen en het reilen en zeilen van het huishouden.

In de Kortrijkse gemeenteraad

Carmen Moulin maakt deel uit van de raadscommissie die zich bezig houdt met de verkeers- en onderwijsthematiek. Dit laatste bevoegdheidsdomein ligt in het verlengde van haar beroepservaring. Haar mandaten in de Raden van Beheer van de Warande en het Jeugdontmoetingscentrum sluiten aan bij haar ervaring in het jeugdwerk. Interesse voor het milieu ligt aan de basis van haar mandaat in de raad van bestuur van de Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het gewest Kortrijk. Een ander mandaat betreft de Raad van Bestuur van het ontmoetingscentrum De Vonke in Heule. Aansluitend op haar belangstelling voor het parochiaal missiewerk in Heule laat de derdewereldproblematiek haar niet koud. Zo bekwam Carmen Moulin dat de ene helft van het jaar koffie en wijn van de wereldwinkel werd geschonken en de andere helft van het jaar de producten van de gebruikelijke leverancier. Volgens haar hebben mannen en vrouwen elk hun eigen stijl in de gemeenteraad. Vrouwen bespreken problemen met minder omhaal, maar worden daarom niet minder gehoord. Sinds september 1999 is Carmen Moulin fractieleidster van de ACW-vleugel van de Kortrijkse CVP.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
  Ontwerp en realisatie door  Claude Storms