Godelieve Maes
° Kortrijk, 19-05-1935
+ Kortrijk, 03-02-1980

Gemeenteraadslid Kooigem
09-01-1971 - 11-12-1976
CVP

Eerste en enige vrouwelijk gemeenteraadslid in Kooigem

Op de boerderij

Godelieve Maes wordt in mei 1935 geboren als middelste in een rij van vijf kinderen. Ze heeft twee broers en twee zussen. Haar ouders zijn vlashandelaars. De moeilijkheden in de vlassector nopen haar vader tot omschakelen. Hij koopt een boerderij in Leers-Nord in Wallonië. Vader Maes is erg Vlaamsgezind en vertikt het om Frans te spreken. Het onderhandelen met de Waalse klanten laat hij aan zijn echtgenote over. Godelieve Maes gaat naar de middelbare school in Avelgem. Ze volgt de richting Handel. Op vijftienjarige leeftijd overlijdt haar moeder. Ze beëindigt de lagere humanira en helpt voortaan mee op de boerderij. Dat is evenwel niet naar haar zin. Ze heeft er altijd van gedroomd om verder te studeren.

Naar Kooigem

In februari 1961 huwt Godelieve Maes met Etienne Coopman. Het echtpaar vestigt zich in Kooigem waar ze een huis en landbouwgrond kopen. In een bijgebouwd magazijn wordt een aardappel- en sproeistoffenhandel uitgebouwd. Na zijn opleiding aan de landbouwschool heeft Etienne Coopman immers een cursus sproeistoffen en sproeitechnieken gevolgd. Godelieve Maes verkoopt de producten in een winkeltje en verzorgt de administratie. Beide echtgenoten houden er ook een specifieke hobby op na. Godelieve Maes kweekt rashonden, haar echtgenoot paarden. Het koppel krijgt vier kinderen. In 1961 wordt een dochter geboren, in 1964 een zoon, in 1967 een tweede dochter en in 1970 een tweede zoon.

Lid van het oudercomité

De Kooigemse gemeenteschool biedt lager onderwijs voor jongens, de vrije school verstrekt kleuter- en lager onderwijs voor meisjes. De pastoor neemt op het eind van de jaren zestig de vrije kleuter- en meisjesschool over van de zusters. Meteen wordt een oudercomité opgericht waarvan Godelieve Maes deel uitmaakt. Samen met de andere ouders organiseert ze tijdens de jaarlijkse paardenkoers en kermis een frietenbak. De opbrengsten worden gebruikt om de klaslokalen een schilderbeurt te geven. Na anderhalf jaar fusioneert de vrije kleuter- en meisjesschool met de gemeentelijke jongensschool en wordt het oudercomité opgedoekt. De Stad Kortrijk neemt na de fusie de lagere school over.

Enthousiaste medewerkster van KAV-Kooigem

Als jonge vrouw wordt Godelieve Maes door de Kooigemse voorzitster van de KAV aangesproken om mee te werken aan de uitbouw van de KAV-afdeling in Kooigem. Een afdeling van de boerinnenbond bestaat niet in Kooigem. Derhalve stemt Godelieve Maes in met de vraag tot lidmaatschap en wordt een enthousiaste medewerkster. Samen met de voorzitster zet ze allerhande activiteiten op het getouw. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie van de wekelijkse zwemlessen voor vrouwen die niet over eigen vervoer beschikken. Ze reserveert het Avelgemse zwembad en rijdt zelf met de auto. Samen met de voorzitster stippelt ze jaarlijks een zestal lentefietstochten uit.

Politiek engagement

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 in aantocht gaat de CVP op zoek naar geschikte kandidaten. Het verzoek tot kandidaatstelling wordt voorgelegd aan Etienne Coopman. Godelieve Maes stelt zich evenwel zelf kandidaat en krijgt daarvoor de volle steun van haar echtgenoot. Ze staat derde op een CVP-lijst met zeven kandidaten en wordt verkozen. Ze is het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid in Kooigem. Ze is een felle verdedigster van de belangen van de vrouw. Godelieve Maes is van mening dat vrouwen in staat moeten zijn om voor zichzelf te zorgen. Studeren is daarom even belangrijk voor meisjes als voor jongens. Na de fusie van 1976 stelt ze zich niet opnieuw kandidaat. In 1972 heeft ze een eerste borstkankeroperatie ondergaan waarvan ze vrij snel herstelt. De tweede kankeraanval in 1980 wordt haar evenwel fataal. Ze overlijdt op vierenveertigjarige leeftijd.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms