Bérénice Laperre
° Kortrijk, 02-02-1941
+ Gent, 05-10-1996

Gemeenteraadslid Kortrijk
06-01-1995 - 05-10-1996
Agalev


Sociaal en gedreven

Sociaal bewogen

De vader van Bérénice Laperre is bokser. Hij wint de Belgische kampioenschappen, maar moet na ernstige blessures afhaken. Voortaan verdient hij de kost als fabrieksarbeider. Moeder neemt het huishouden met twee kinderen voor haar rekening. Bérénice Laperre is de oudste. In 1960 huwt ze met Octaaf Vantomme. Ook hij is fabrieksarbeider. Zij werkt als personeelsverantwoordelijke in een warenhuis. Bérénice Laperre engageert zich in de socialistische vakbond en aarzelt niet om het voortouw te nemen bij de verdediging van de vakbondsstandpunten. In 1963 wordt ze moeder van een zoon. Dertien jaar later scheidt ze van haar echtgenoot. Op het einde van de jaren zeventig verlaat Bérénice Laperre het warenhuis. Net als haar broer gaat ze aan de slag als zelfstandig marktkramer. Ze verkoopt pannenkoeken en speelgoed.

Een bewuste keuze voor jeugdwerk

Voor Bérénice Laperre is de jeugd een maatschappelijke groep die bijzondere belangstelling verdient. Ze wil jongeren een ontmoetingsplaats aanbieden waar ze even op adem kunnen komen en waar een oplossing gezocht wordt voor hun problemen. Samen met een vriendin start ze in 1980 het café 't Filosoofke op de Veemarkt in Kortrijk. Het café fungeert als ontmoetingsplaats. De opbrengsten van het café worden gebruikt om een advies- en begeleidingsdienst voor jongeren uit te bouwen. Vragen in verband met relaties, school, thuis, geld of gezondheid worden er gratis beantwoord. Af en toe biedt Bérénice Laperre jongeren die op de dool zijn tijdelijk onderdak. Na twee jaar wordt het café en bijhorend dienstverleningscentrum omgevormd tot een vzw. Bérénice Laperre wordt de eerste coördinatrice van het Jongeren Ontmoetings- en Vormingscentrum. Om jongeren telefonisch sociale dienstverlening aan te bieden, wordt de jongerentelefoon gestart.

Aan de basis van Agalev in Kortrijk

Bérénice Laperre wil haar maatschappelijk engagement politiek vertalen. De losse partijstructuren en progressieve standpunten van Agalev trekken haar aan. Samen met enkele andere Kortrijkzanen richt ze in 1982 de Kortrijkse afdeling op. Vanuit haar ervaring met sociale dienstverlening koppelt ze de sociale dimensie aan het groene gedachtengoed. De strijd tegen sociale uitsluiting is haar prioriteit. De cirkel van de kansarmoede moet doorbroken worden en de idee van basisdemocratie kan verwezenlijkt worden door laaggeschoolden en vrouwen bij het bestuur te betrekken. De plaats van de vrouw in de maatschappij ligt Bérénice Laperre nauw aan het hart. Samen met een tiental andere vrouwen wordt ze in 1984 lid van de Raad van Bestuur van het pas opgerichte Kortrijkse vrouwenhuis. Het vrouwenhuis dat zich politiek neutraal opstelt, fungeert als ontmoetingsplaats voor vrouwen. Het aanbod omvat informatie, vorming, ontspanning, sensisbiliseringsacties en kortstondige crisisopvang. Bérénice Laperre maakt ook deel uit van het Vlaams Actiecomité tegen Kernwapens.

Eerste provincieraadslid voor Agalev voor zuidwest-Vlaanderen

De eerste politieke stappen zet Bérénice Laperre op provinciaal niveau. In oktober 1985 wordt ze verkozen tot het eerste provincieraadslid voor Agalev voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. Ze verdedigt haar zetel met succes in de provincieraadsverkiezingen van 1987 en 1991. Haar aandacht gaat vooral uit naar de sociale problematiek. De interesse voor de rol van vrouwen in de samenleving komt aan bod in de Provinciale Emancipatieraad waarvan ze deel uitmaakt. De groene dimensie is nieuw voor haar. Ze besteedt veel energie aan het ontrafelen van dossiers in verband met de milieuproblematiek. Bérénice Laperre bekleedt de functie van ondervoorzitster van de provincieraad en maakt derhalve deel uit van het bureau dat de dagelijkse leiding waarneemt. In oktober 1994 maakt ze de overstap naar de gemeentepolitiek. Haar tien jaar lange inzet in de provincieraad wordt bekroond met de titel van ereprovincieraadslid.

Overstap van provincie naar gemeente

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 trekt Agalev in Kortrijk voor het eerst met een lijst naar de kiezer. Bérénice Laperre bekleedt de tweede plaats op zeven kandidaten. De lijst behaalt één zetel. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 is ze van de partij. Ze krijgt de plaats van lijstduwer. In 1994 ruilt ze de provincieraad voor de gemeentepolitiek. Ze krijgt de tweede plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en wordt verkozen. Het rotatiesysteem binnen Agalev dat het opeenvolgend aantal mandaten voor een zelfde functie principieel tot twee beperkt, ligt aan de basis van deze overstap van provincie naar gemeente. Bérénice Laperre zetelt in de Raad van Beheer van het Sociaal Verhuurkantoor De Poort. Dat is een project van het OCMW dat huisvesting aanbiedt aan mensen die omwille van hun maatschappelijke positie maar weinig kans maken op de huisvestingsmarkt. Het overlijden van Bérénice Laperre in oktober 1996 maakt vroegtijdig een einde aan haar politieke carriëre.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms