Christiana Kerckhof
° Hulste, 09-06-1931

Gemeenteraadslid Heule
05-01-1971 - 29-12-1976
Volksbelangen
Gemeenteraadslid Kortrijk
02-01-1977 - 10-12-1982
11-02-1983 - 14-04-1989
PVV

Een ondernemende vrouw

Kleine zelfstandigen

Christiana Kerckhof wordt in juni 1931 geboren als vierde in een rij van zeven kinderen. Haar ouders zijn zelfstandige vlashandelaars in Hulste. Het is hard werken om zich te handhaven in de tanende vlassector. De kinderen worden van kleinsaf ingeschakeld in het bedrijf. Dat belet niet dat ieder de opleiding kan volgen die hij of zij wil. Christiana Kerckhof opteert voor een vorming tot handelsregentes, maar ze heeft het beroep nooit uitgeoefend. Ze helpt mee in de vlashandel tot op de vooravond van haar huwelijk met Michel Gheysen in 1956. Ook haar schoonouders waren vlassers die bovendien een molen uitbaatten. Het jonge koppel vestigt zich in Heule in het ouderlijk huis van Michel Gheysen. Christiana Kerckhof brengt de Stock Amerikaan, die haar vader na de Tweede Wereldoorlog met de overschotten van het Amerikaanse leger opgericht heeft, mee naar Heule. Na verloop van tijd en met de hulp van de kinderen groeit de zaak uit tot een Doe-Het-Zelf-Winkel. Ook haar echtgenoot werkt als zelfstandige. Hij is handelaar in veevoeder en vervoerder.

In de Heulse politiek

Politiek is in de familie en in de schoonfamilie van Christiana Kerckhof geen onbekende. Haar tante en haar broer hebben in de Hulstse gemeenteraad gezeteld en haar Roeselaarse schoonbroer Robert Gheysen wordt senator. Een andere schoonbroer is gemeentesecretaris van Heule. Christiana Kerckhof staat voor het eerst op de lijst met de gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Haar engagement in de Bond van Grote en Jonge Gezinnen ligt aan de basis van de stap naar de politiek. Ze is lid van het plaatselijk, provinciaal en nationaal bestuur van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Op nationaal vlak is ze verantwoordelijk voor de sectie gezinsvakanties. Ze heeft er altijd voor gepleit om vrouwen in de diverse bestuursorganen op te nemen. Ze leidt zelf de plaatselijke afdeling. Op aansporen van haar echtgenoot stelt ze zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 kandidaat. Ze krijgt de vijfde plaats op de dertienkoppige lijst Gemeentebelangen. Ze wordt verkozen tot het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid voor Heule.

Optie voor de Kortrijkse PVV na de fusie

Na de fusie van 1976 wil Christiana Kerckhof politiek actief blijven. Betrokkene licht het als volgt toe: "Na de weigering om Heulse CVP-kandidaten die geen ACW'er waren of zijn op de lijst op te nemen, kwam ik bij de Kortrijkse PVV terecht". Christiana Kerckhof krijgt de vierde plaats op de PVV-lijst met 41 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1976, en wordt verkozen. In 1982 wordt ze verkozen tot opvolgster, maar kan reeds in februari 1983 haar zetel in de Kortrijkse gemeenteraad terug innemen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 neemt ze afscheid van de politiek. Ze wordt verkozen tot opvolgster, maar zal niet meer in de gemeenteraad zetelen. Ondanks haar overstap van een katholiek geïnspireerde middenstandslijst naar de liberale partij is ze steeds gelovig gebleven. Ze ligt mee aan de grondslag van de charismatische beweging in het Kortrijkse.

Als vrouw in de politiek

In Heule is Christiana Kerckhof het enige vrouwelijk gemeenteraadslid, maar ze bijt van zich af. Journalisten die de zittingen bijwonen, merken op dat er maar één man zetelt en dat is het vrouwelijk gemeenteraadslid. Christiane Kerckhof heeft bijzondere belangstelling voor de problemen van de middenstand en de belangen van de vrouw en haar gezin. Ook in de Kortrijkse gemeenteraad spitst ze haar aandacht toe op deze thematiek. Vrouwen hebben het volgens haar niet makkelijk in de politiek. De verantwoordelijkheid voor het huishouden en de kinderen rust op hun schouders. Christiana Kerckhof is zelf moeder van vijf kinderen. Bovendien runt de familie een eigen zaak. In tegenstelling tot de mannelijke collega's kan ze na de gemeenteraad niet op café gaan, en niet zelden worden beslissingen daar besproken. Christiana Kerckhof vindt ook dat vrouwen een eigen rol hebben in de politiek. Volgens haar moeten de vrouwen de hoeders van hart en geest, de moraal en burgerzin zijn.
Terug naar de startpagina
Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms